Một chút về Giáo hội Công giáo tại Việt Nam (tính đến 06.2019)

Giám mục :

          Giám mục người Việt hiện có 46 vị ở Việt Nam bao gồm các vị đương nhiệm và đã nghỉ hưu, ngoài ra còn có 5 giám mục người Việt tại hải ngoại.

Linh mục :

Linh mục: 5818 cha

- Lm Triều: 4227 cha

- Lm Dòng: 1591 cha

- Tân lm từ đầu năm đến tháng 6. 2019: 210 cha

- Lm qua đời từ đầu năm đến tháng 6.2019: 158 cha

 

Chủng sinh: 4676 thầy

- 2508 thầy đang học triết, thần

- 225 thầy thực tập mục vụ, chuẩn bị tiến chức

- 1943 chú dự bị chủng sinh

Tổng số Dòng tu tại Việt Nam: 283

          Riêng tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn có tất cả 262 đơn vị sống đời thánh hiến, bao gồm các dòng tu, tu đoàn, tu hội và hiệp hội với tổng số là 8.804 tu sĩ, gồm 1.782 nam tu và 7.022 nữ tu, trong đó có 602 linh mục dòng.

Số tu sĩ: 27338 tu sĩ

- Dòng theo công pháp giáo hoàng:

-- 2904 nam tu sĩ

-- 7566 nữ tu sĩ

- Dòng địa phận:

-- 1294 nam tu sĩ

-- 15574 nữ tu sĩ

Giáo lý viên: 64671 anh chị em

          Riêng tổng số người Công giáo tại Việt Nam chỉ mới có số liệu tính đến 31.12.2018 như sau: Số người Công giáo trên tổng số dân tại Việt Nam năm 2018 là 6.709.307/96.662.596 tại thời điểm 31.12.2018, nên tỉ lệ đạt 6,94%.

          Dân số Việt Nam sau tổng kiểm tra dân số 01.04.2019 là 97.533.750.