Vĩnh Long ngày 25.04.2019

Kính gửi: Quý Cha

Quý Tu sĩ nam nữ

Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

V/v CÁC BƯỚC CỦA LỘ TRÌNH ĐỒNG HÀNH

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ có mười hai đề tài chia sẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Đồng Hành với các Gia Đình gặp khó khăn. Giáo Phận Vĩnh Long, trong gợi ý mục vụ lần V, sẽ nói về các Bước của Lộ trình Đồng hành.

Đức Thánh Cha mời gọi đồng hành mục vụ cho tất cả những người sống trong gia đình (NVTY chương V). Đồng hành đặc biệt dành cho các gia đình vẫn còn sống đời hôn nhân gặp những khó khăn trong đời sống nầy, nhưng còn tin tưởng vào Giáo Hội giúp họ vượt qua những khủng hoảng hôn nhân có thể xảy ra. Đặc biệt chú ý đến con cái của những người ly dị tái hôn, vì vai trò giáo dục không thể thay thế của cha mẹ và vì lợi ích chính yếu của trẻ vị thành niên. Đồng hành còn có nghĩa là làm cho các gia đình thấy sự trung tín trong đời sống hôn nhân củng cố đức tin, làm chứng từ của Giáo Hội về sự bất khả phân ly của hôn nhân.  

Chúng ta có thể trích lược các bước của Lộ trình Đồng hành cho dù không đầy đủ lắm.

- Đồng hành trong hành trình chuẩn bị hôn nhân trong các Họ Đạo: giải thích về ý nghĩa của bí tích hôn nhân như một dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa và giao ước của Ngài theo “nhóm người đính hôn” hoặc tốt hơn là đồng hành cá nhân.

- Đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân: giúp các vợ chồng trẻ “khám phá ra rằng hôn nhân không thể được hiểu như là một điều gì đó đã xong rồi”. Các vợ chồng trẻ giúp nhau xây dựng đời sống gia đình, chấp nhận con cái và giáo dục con cái sống đức tin.

- Đồng hành sau khi đổ vỡ và ly dị: giúp các vợ chồng đổ vỡ nầy hòa nhập với cộng đồng, giúp họ tránh làm gương mù gương xấu cho con cái, giúp họ đừng làm tổn thương đến con cái, hay làm con cái mình có cuộc sống bi quan về đời sống đức tin và đời sống gia đình.

Muốn được như thế thì vị mục tử người đồng hành chính yếu và những nhóm người, các gia đình thiện chí khác cũng phải sử dụng những phương cách tốt nhất. Đồng hành là đi theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa Giêsu. 

Trước hết, chúng ta được yêu cầu không kết án người sống một tình yêu “bị tổn thương và lạc lối” (NVTY 291). Đó là phương pháp của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ Samaria (Ga 4, 1-26). Nhiều người trong số này là nạn nhân của một xã hội không bảo vệ gia đình. Cho nên, cần có thời gian để tiếp nhận, lắng nghe những tình huống khác nhau.

Kế đến, kêu gọi những phối ngẫu bị khủng hoảng về đời sống gia đình gặp gỡ nhau, đối thoại với nhau và giúp đỡ nhau hiểu rõ nhau hơn. Với sự tác động của Thánh Linh, việc đối thoại mang tính mục vụ nầy có thể giúp những người trong hoàn cảnh như thế xét mình lại những việc mình đã đối xử không tốt với nhau trong thời gian qua, giúp họ hoán cải và giải hòa với nhau.

Trong mọi trường hợp như thế, việc đối thoại mục vụ đòi hỏi phải kiên nhẫn, thương xót và tôn trọng, như thánh Phaolô khuyên: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc” (1Co 13, 4). Đồng hành cần kiên nhẫn và thương xót, đặc biệt là với những người đang trong tình huống khủng hoảng nghiêm trọng. Họ phải được đối xử như người nghèo, yếu, đau khổ, bị tổn thương bởi cuộc sống. Tuy nhiên, ưu tiên mục vụ được chỉ định bởi Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu cho đến thời điểm hiện tại, là ngăn chặn, càng nhiều càng tốt, những vết thương, sự chia rẽ, thất bại của hôn nhân. “Ngày nay, điều quan trọng hơn cả của mục vụ dành cho những cuộc hôn nhân thất bại là nỗ lực mục vụ để củng cố hôn nhân và nhờ đó ngăn ngừa hôn nhân gãy đỗ” (NVTM 307).

Xin Chúa dạy chúng ta biết thương yêu nhau luôn đồng hành với tất cả anh chị em chúng ta ở bất cứ cảnh ngộ vui buồn nào. Xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta và đặc biệt là cho những Gia đình gặp khó khăn. Xin Chúa giúp chúng ta thực hiện các bước đồng hành để chúng ta có thể giúp đỡ đời sống hôn nhân Kitô giáo tốt hơn. 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

   Giám Mục Gp. Vĩnh Long