Vĩnh Long ngày 25.5.2019

Kính gửi: Quý Cha

Quý Tu sĩ nam nữ

Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

V/v PHÂN ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ?

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ có mười hai đề tài chia sẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Đồng Hành với các Gia Đình gặp khó khăn. Giáo Phận Vĩnh Long, trong gợi ý mục vụ lần VI, sẽ nói về Phân định để làm gì?

Phân định là nghệ thuật dạy sự phân biệt cần thiết cho kiến thức hoặc hành động để nhận định điều nào tốt điều nào xấu, việc làm nầy thuộc về ai, và thực hiện lúc nào .... Trong đời sống đạo đức phức tạp, rất khó để áp dụng các chuẩn mực đạo đức đúng đắn và ngay lập tức, cho nên phân định làm cho việc áp dụng đó có thể xác định được để tránh khỏi xung đột về bổn phận và trách nhiệm. Phân định phải tính đến hoàn cảnh và lịch sử cá nhân của mỗi người để đưa ra quyết định “điều chỉnh” cho hợp với tình yêu và lời kêu gọi cá nhân mà Thiên Chúa gửi đến từng người chúng ta.

Phân định để thấy rõ những hoàn cảnh bất đắc dĩ của từng người phối ngẫu, từng gia đình để hội nhập và sinh hoạt với cộng đoàn Họ Đạo.... Những hoàn cảnh đó là những hoàn cảnh nào? Hôn phối dân sự; Ly dị tái hôn; Đơn thuần sống chung. 

Phân định để hội nhập. Trong Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu, Đức Giáo Hoàng có nêu lên hai thái độ sống của con người trong một cộng đoàn với nhau: loại trừ và tái hòa nhập. Hai thái độ nầy đã xảy ra, nhưng nền tảng của hai thái độ nầy vẫn là đức ái. Áp dụng đức ái là tốt nhất: “có hai dòng suy nghĩ vẫn lưu chuyển trong toàn bộ lịch sử của Hội thánh: loại trừ và tái hòa nhập [...]. Con đường của Hội thánh, kể từ Công Đồng Giêrusalem trở đi, luôn là con đường của Đức Giêsu: con đường của lòng thương xót và của sự hòa nhập [...]. Con đường của Hội thánh là không lên án vĩnh viễn bất cứ ai; là con đường tuôn đổ lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả những ai thành tâm kêu xin [...]. Vì bác ái đích thực luôn vô cùng đại lượng, vô điều kiện và vô cầu” (xem NVTY 296). Con đường của Hội Thánh hay đúng hơn con đường của Đức Giêsu là con đường của lòng thương xót và của sự hòa nhập.

Lý do bởi vì không ai có thể bị kết án mãi mãi và có những trường hợp mà trong đó con người chúng ta không nhận thức, không chú ý đủ hoặc “do áp lực, do cưỡng ép, do sợ hãi, do thói quen, do quá gắn bó và do các nguyên nhân khác về tâm thần hoặc xã hội” (GLHTCG 1735) 

Hội thánh phải giúp những người trong những hoàn cảnh bất qui tắc như thế hiểu biết sức mạnh của ơn sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ để họ có thể hồi tâm trở về hội nhập với cộng đoàn. Do đó, cần phân định xem có thể vượt qua những hình thức loại trừ, phân hạng, xếp loại “đang được thi hành trong lãnh vực phụng vụ, mục vụ, giáo dục và cơ chế” (NVTY 299). Đây là một khuyết điểm lớn mà cộng đoàn Họ Đạo nên xét lại.

Cho nên, việc phân định “phải giúp tìm ra những cách khả dĩ để đáp lại tiếng Chúa và để lớn lên qua các giới hạn” (NVTY 305) để mọi người có thể hội nhập. Đó là vấn đề thiết yếu và cấp bách. 

 Xin Chúa dạy chúng ta biết thương yêu nhau luôn đồng hành với tất cả anh chị em chúng ta ở bất cứ cảnh ngộ vui buồn nào. Xin Chúa giúp chúng ta sáng suốt phân định những hoàn cảnh khó khăn riêng tư của cá nhân và gia đình để giúp mọi người chúng ta sống tốt với nhau và với Chúa. 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

   Giám Mục Gp. Vĩnh Long