V/v  TỰ DO ƯNG THUẬN

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ có mười hai đề tài của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Đồng Hành với các Gia Đình Trẻ. Giáo Phận Vĩnh Long, trong gợi ý mục vụ lần VIII, sẽ nói về Tự do Ưng thuận trong Hôn nhân. 

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1625 dạy: “Hôn ước được ký kết giữa người nam và người nữ, cả hai đã được rửa tội và tự do để kết hôn, và họ tự nguyện bày tỏ sự ưng thuận của mình. “Tự do” nghĩa là: - không bị ép buộc; - không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo luật”.

“Theo truyền thống Hội thánh Latinh, các thừa tác viên của Bí tích Hôn Phối là chính người nam và người nữ đang kết hôn, qua việc bày tỏ sự ưng thuận và diễn tả nó qua việc trao hiến cho nhau, nhờ đó họ nhận được một quà tặng lớn lao. Sự ưng thuận và sự kết hợp thân xác là phương tiện để Thiên Chúa hành động nhờ đó họ trở nên “một xương một thịt”” (NVTY 75).

“Hội thánh có thể đòi hỏi cuộc kết hôn phải được cử hành công khai, với sự hiện diện của những người làm chứng, và những điều kiện khác, vốn thay đổi theo dòng thời gian của lịch sử, nhưng điều này không hề tước khỏi đôi bạn đặc tính là thừa tác viên của bí tích, nó cũng không làm giảm đi giá trị cốt lõi của sự ưng thuận được diễn tả bởi người nam và người nữ, sự ưng thuận này tự nó thiết lập mối ràng buộc bí tích” (NVTY 75).

Công thức của trao đổi sự ưng thuận không phải là câu hỏi: “Anh yêu em phải không?” nhưng là “A nhận B làm…. và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với….khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan….”. Công thức nầy nói lên sự trao đổi của một ước muốn tự do. Ở đây không phải là vấn đề tình cảm nhất thời nhưng là vấn đề của ý chí.

Sự tự do không chỉ nằm trong sự lựa chọn bộc phát của người phối ngẫu mà còn nằm trong sự lựa chọn dấn thân suốt đời trong hôn nhân. Sự tự do bao hàm một sự trưởng thành tâm lý xã hội và luân lý để có thể đảm nhận những hành vi tự do nầy. Sự tự do hôn nhân là sự tự do sống đời hôn nhân dưới ánh sáng Tin Mừng và trong Giáo Hội. Sự tự do này không bao giờ đạt được một lần cho tất cả nhưng là một lời mời gọi, một con đường lựa chọn. Chính vì thế mà cần phải cầu nguyện.

Để có được tự do, dân Do Thái, dưới sự hướng dẫn của Chúa, đã vượt qua Biển Đỏ. Bằng giao ước trung thành, dân Do Thái đã ra đi và thách thức sự nguy hiểm. Cũng vậy, đôi vợ chồng, dựa vào lời cầu nguyện và các Bí tích (Hòa giải, Thánh Thể làm phục hưng bí tích Hôn nhân), có thể cảm nhận sự tự do trong những thử thách và làm phát triển sự tự do.  

Chúng ta cần lưu ý rằng những lời ưng thuận không thể được giản lược vào chỉ thời hiện tại; nhưng những lời ưng thuận bao hàm tính toàn thể của tương lai đến khi chết: “Ý nghĩa của sự ưng thuận cho thấy rằng “tự do và trung thành chẳng những không đối nghịch, mà còn hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả trong tương quan liên vị cũng như trong những tương quan xã hội. Thật vậy, trong nền văn minh của truyền thông toàn cầu, chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại gây ra bởi sự lạm phát của lời hứa hưa hoàn thành [...]. Tôn trọng lời nói, trung thành với lời hứa, là điều người ta không thể mua hay bán. Chúng không thể bị áp đặt bằng vũ lực, nhưng cũng không thể giữ được lời mà không có hi sinh”” (NVTY 214).

Tự do ưng thuận để chọn đời sống hôn nhân là một trong những trụ cột của Bí tích Hôn phối. Ưng thuận tự do chớ không bị ép buộc bởi bất cứ một yếu tố bên ngoài nào. Muốn có tự do ưng thuận thật sự, những người đính hôn cần phải cầu nguyện thật nhiều để Chúa soi sáng, hướng dẫn biện phân đúng đắn, nhờ đó đời sống Hôn nhân sau nầy mới được hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho các đôi vợ chồng tự do ưng thuận để giao kết với nhau thành chồng thành vợ.  

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Gp. Vĩnh Long