28.9.2020

Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên

Lc 9, 46-50

NGƯỜI LỚN NHẤT

          ‘Trẻ con’ là hình ảnh những người người bé mọn, yếu thế, tầm thường, bị người đời khinh rẻ. ‘Trẻ con’ cần được bao bọc chở che và nâng đỡ, cần được đón tiếp, yêu thương, trân trọng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy.”

          Như vậy, đối với Chúa, người làm lớn phải là người sống khiêm nhường và biết phục vụ người khác, và đối tượng để phục vụ và yêu thương là những người bé nhỏ, nghèo hèn thấp kém trong xã hội. 

          Trẻ bé là những thiên thần bé bỏng, đáng yêu mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Ai cũng đã từng là trẻ nhỏ, từng có những ước mơ hồn nhiên, trong sáng, không ưu phiền, không lo toan, tính toán… Ai đã trưởng thành ít nhiều cũng tưởng nhớ đến thời thơ ấu ấy, muốn trở lại cuộc sống vô ưu ấy nhưng tiếc rằng, thời gian chỉ biết tiến, không biết lùi. Có thể nói, trẻ nhỏ gợi cho chúng ta nhớ về thời thơ ấu của chính mình, để chúng ta nhắc nhở bản thân phải trở nên đơn sơ, nhỏ bé.

          Các môn đệ học được bài học “khiêm tốn và phục vụ” nơi Chúa Giêsu, khi Ngài yêu thương những người bé nhỏ, người bị khinh khi, người nghèo khổ, đặc biệt, khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các ông và khi Ngài hiến thân mình chịu chết trên thánh giá.

          Ta thấy Chúa muốn xóa tan những suy nghĩ của các môn đệ còn mang nặng tính toán trần thế. Ngài không khiển trách các ông về việc tranh giành ngôi thứ, vì Ngài đã gọi đã chọn các ông với tất cả thực chất những con người đầy tham vọng và yếu đuối, để rồi Ngài sẽ giúp các ông thắng vượt những thái độ tầm thường đó. Ngài nhẹ nhàng dạy các ông biết đâu là giá trị đích thực, đâu là cái làm cho con người trở thành người lớn trong Nước Trời, và cũng là cách sống của Ngài là khiêm tốn và phục vụ: "Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".

          Huấn giáo của Chúa Giêsu đã gây nên một ấn tượng mạnh nơi các môn đệ khi Ngài dẫn một em nhỏ đến bên cạnh và nói: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất". Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải từ bỏ tính tham quyền cố vị. Tránh đi thái cực muốn được người khác ca tụng, hay thích ăn trên ngồi trước. Cần loại bỏ sự mong muốn được người khác phục vụ, rồi thích thống trị thiên hạ bằng quyền lực.

          Ngày nay, hình ảnh và lối suy nghĩ của các môn đệ khi xưa vẫn thường diễn ra trong cuộc sống của chúng ta!

          Thật vậy, vẫn còn đó những người Kitô hữu có suy nghĩ và hành xử bè phái, cục bộ, không phục vụ vì Chúa và các linh hồn, nhưng là vì mình. Không quy về Chúa Giêsu mà lôi kéo để mình có ảnh hưởng. Tính háo danh và ham địa vị, cũng như tính hay ghen tỵ cũng diễn ra thường xuyên.

          Tất cả những thứ đó làm nguy hại đến tinh thần hiệp nhất và sứ mạng loan báo Tin Mừng rất lớn.

          Chúa Giêsu đã nói với các ông: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Để minh họa cho lời ấy, Chúa Giêsu đưa ra một em nhỏ cho để làm gương. Làm như thế có nghĩa là Chúa muốn bảo các ông phải nên giống trẻ nhỏ, tức là hãy sống khiêm tốn, đơn sơ, phó thác, hạ mình.
Suy nghĩ cho chín chắn, chúng ta thấy điều Chúa Giêsu dạy rất sâu sắc: như trẻ nhỏ nhận biết mình yếu kém, hèn mọn, bé nhỏ, chúng ta mới khiêm tốn. Rồi như trẻ nhỏ nhận biết mình cần được tha thứ, cần được sự giúp đỡ, cần phải bám vào người khác để phát triển, chúng ta mới có thể tập tinh thần tin tưởng phó thác.

          Hạ mình xuống như trẻ nhỏ, nhận biết mình yếu kém, chúng ta mới thầy mình cần học hỏi thêm, cần được giúp đỡ… Thiết tưởng đó là điều cần thiết cho bất cứ ai muốn phát triển cả mặt đời lần mặt đạo. Thực tế có những cá nhân hay cộng đoàn sở dĩ đã phát  triển vì họ đã nhận biết mình còn giới hạn, cần đến sự nâng đỡ của người khác hay của cộng đoàn khác, cần nghiên cứu, đào sâu và học hỏi thêm và nhất là cần đến ơn Chúa.

          Con người chúng ta cần phải trở nên bé mọn theo tinh thần Tin Mừng, để cảm nghiệm sâu xa lòng Chúa thương và sống gắn bó kết hiệp với Thiên Chúa. Một người khiêm tốn, đơn sơ có thể có đức tin sâu xa hơn một người thông thái. Lòng tin của viên bách quản ngoại giáo đã cho chúng ta thấy rõ điều ấy : “Lạy Ngài, tôi không xứng đáng để Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời …”.

          Chúa Giêsu không loại trừ những người thông thái, khôn ngoan, đúng hơn Ngài muốn cảnh tỉnh con người, cần phải khiêm tốn, trở nên như trẻ thơ mới gặp được Thiên Chúa.

          Phải trở nên đơn sơ trong trắng như những trẻ nhỏ, hãy trở nên như những trẻ để vào Nước Trời hãy để cho Thiên Chúa được tự do thực hiện điều Ngài muốn và xét là hữu ích cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người làm con cái Ngài với hết tình thương của một người cha đầy quyền năng, để có thể trao ban cho con người sự phong phú và hạnh phúc vô cùng của Ngài. Hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời.

 

          Trang Tin Mừng mời gọi chúng ta luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa qua việc lắng nghe Lời Ngài dạy dỗ, bảo ban. Cần trở nên như trẻ nhỏ trong thái độ đơn sơ, chân thành và phục vụ cách vô vị lợi. Khiêm tốn và từ bỏ ham quyền, cố vị. Sẵn sàng cộng tác với hết mọi người để ra đi loan báo Tin Mừng cách trung thành.