Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

(Mt 20,17-28)

sBài Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 20,17-28), Chúa Giêsu đã lần thứ ba loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn mà Người sắp phải chịu. Người cũng dạy cho các môn đệ bài học về sự phục vụ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn rằng Con Người sẽ bị nộp, bị đánh đòn, bị treo trên Thập Giá...thì các môn đệ của Ngài dường như không muốn quan tâm mấy, do vậy họ chẳng nghe và cũng chẳng hiểu. Bởi họ nghĩ rằng, Chúa Giêsu đầy quyền năng và uy quyền khi Người có thể làm được nhiều phép lạ và giảng dạy rất khôn ngoan được nhiều người kính phục và đi theo. Một người như thế thì làm sao có thể bị bắt vác thánh giá và chết nhục nhằn thê thảm được? Các môn đệ đang sống trong niềm hy vọng, ảo tưởng về địa vị và danh vọng mà họ sẽ có được khi đi theo Chúa.

Sự ảo tưởng đến mức tham lam, ích kỷ khi mà hai môn đệ qua lời cầu xin của bà mẹ đã muốn “một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy”. Còn các môn đệ khác khi nghe thấy điều này thì tức tối, ghen tỵ. Thực sự, qua sự việc này chúng ta nhận thấy rằng, các môn đệ của Chúa Giêsu đã hoàn toàn mù tối về Thầy mình, về công việc mà Người đang thực hiện và về cuộc khổ nạn mà Người sắp phải chịu. Còn Chúa Giêsu thì Người biết rõ các ông, biết cả những suy nghĩ và tham vọng của họ. Do đó, thay vì giải thích, Chúa Giêsu đã dạy cho các ông về bài học phục vụ.

Theo lẽ bình thường thì người đứng đầu sẽ dùng uy mà thống trị, người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã thẳng thắn chỉ dạy các môn đệ: “Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Chính Chúa Giêsu không chỉ nói suông mà Người còn hành động để nêu gương cho các môn đệ khi trong Bữa Tiệc Ly, chính người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn trao phó cho các môn đệ chính là sứ mạng phục vụ. Phục vụ theo gương Chúa Giêsu là sự khiêm nhường, tận tụy, hết lòng hết sức, đến nỗi là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên.

Để sống đúng tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu không dễ chút nào bởi con người lúc nào cũng có tham, sân, si không sao tránh khỏi. Ai cũng muốn làm việc để người khác biết đến, ca ngợi, được trả công xứng đáng, cho đi để được nhận lại, phục vụ để người ta phục vụ lại. Do vậy, chúng ta cần cầu xin ơn Chúa để Người thanh luyện tâm hồn và ước muốn, ban cho sức mạnh và ơn khôn ngoan để có thể sống phục vụ mọi người cách quảng đại, quên mình và phục vụ vì Chúa Kitô.

Nhóm suy niệm BC