Nhằm thắt chặt tình huynh đệ nơi Chủng sinh đoàn của Giáo Phận, và tạo mối tình thâm giao giữ Chủng Sinh với bà con giáo dân nơi các Họ Đạo, đồng thời khơi mầm ơn gọi. Cha đặc trách Chủng Sinh đoàn Giáo Phận Vĩnh Long, cùng với quý Cha sở trong Giáo phận đã bắt những nhịp cầu nối kết hiệp thông: bằng những cuộc giao lưu bóng đá, bóng chuyền trong những dịp hè và tết. Đây là những hình ảnh hoạt động. 


web-4

Quý Thầy lưu hình với Cha  Giuse Lê Công Luận - Đặc Trách Chủng Sinh Giáo Phận Vĩnh Longweb-3

Hai đội bóng chụp hình lưu niệm


web-2

Cha Đặc Trách Chủng Sinh và Cha Sở Họ Đạo Bến Vinh trao cờ lưu niệmweb1

Ba đội bóng chuyền chụp hình lưu niệm.