Tác giả Tomi Ungerer với quyển sách “Không trả lời có, cũng không trả lời không”  vừa qua đời ngày 9 tháng 2-2019 tại Cork, Ai-Len. Tác giả của 140 quyển sách, 40 000 bức vẽ, các sách cho trẻ em mà chúng tôi đã dịch quyển “Không trả lời có, cũng không trả lời không”. Một dịp chúng tôi xin mời quý độc giả đọc lại những câu trả lời dí dỏm của tác giả Tomi Ungerer.

“Quan trọng là phải có một mục đích cho cuộc sống của mình, mang đến cho tài năng của mình một định hướng. Tôi là người tự nguyện dấn thân!”.

“Không trả lời có, cũng không trả lời không”: Tomi Ungerer, người khổng lồ, tướng cướp của văn chương tuổi trẻ nói chuyện triết lý với trẻ em