KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ THOM : KHÔNG CHỈ THỜ PHƯỢNG BÊN NGOÀI MÀ CÒN THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG NỘI TÂM CHÚNG TA


 

Thánh Lễ khánh thành nhà thờ Thom - 22.2.2019

https://youtu.be/_ulSGFy14qk

1

KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ THOM : KHÔNG CHỈ THỜ PHƯỢNG BÊN NGOÀI MÀ CÒN THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG NỘI TÂM CHÚNG TA

          “Không chỉ thờ phượng bên ngoài mà còn thờ phượng Chúa trong tâm hồn chúng ta” đó chính là tâm tình chính yếu mà Đức Cha Phêrô ngỏ với cộng đoàn trong Thánh Lễ tạ ơn mừng khánh thành Nhà Thờ Thom hôm nay.

          Với những giáo phận tương đối ổn định, với những xứ khá giả thì chuyện xây mới một ngôi Thánh Đường cũng vất vả nhưng không vất vả như nhiều nhà thờ ở Giáo Phận Vĩnh Long. Đơn giản rằng Giáo Phận Vĩnh Long còn nghèo và nhiều nhà thờ cần xây mới nhưng khả năng còn hạn chế. Chính vì thế, có được một ngôi Thánh Đường mới trên giáo phận Vĩnh Long thì lời tạ ơn Chúa thêm gấp bội.

          Với ơn Chúa và lòng của nhiều người quảng đại, nhà thờ Thơm sau bao năm tháng xây dựng nay đã hoàn tất và cộng đoàn dân Chúa ở Thom quây quần bên nhau tạ ơn Chúa.

          Quả thật nhờ ơn Chúa, với ơn Chúa để rồi Thom có được ngôi nhà thờ mới khang trang này. E rằng lời tạ ơn của mình chưa đủ nghĩa nên Thơm mời nhiều Cha khác nữa, nhiều người khác nữa đến dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa.

          9 g 30 sáng hôm nay, Thứ Sáu, 22 tháng 2 năm 2019, nhiều người đã về với họ đạo Thơm trong Thánh Lễ đặc biệt này.

          Chủ tế Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – giám mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng với Đức Cha có Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Sài Gòn và nhiều Cha khác nữa.

          Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô làm phép Nhà Thờ và tháp chuông mới.

          Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô ngỏ với cộng đoàn ý nghĩa của Phụng Vụ Thánh Lễ hôm nay là kỷ niệm lập Tông Tòa Thánh Phêrô.

          Đức Cha nói Chúa đặt Hội Thánh Chúa trên nền tảng là đá tảng Phêrô. Và rồi Đức Cha lược lại cho cộng đoàn về ơn gọi, về chương trình mà Chúa đặt để nơi đời của Phêrô và Đức Cha nói về ý nghĩa của cuộc đời Phêrô : Có thể chúng ta là viên đá sống động xây dựng Giáo Hội của Chúa. Chúng ta là viên đá nền tảng cho gia đình. Dạy giỗ gia đình sống đức tin vào Chúa. Chúng ta là viên đá nền tảng được Thiên Chúa trao phó, chúng ta là đá tảng cho anh chị em giáo lý viên. Chúng ta phải vượt qua tính xác thịt và chúng ta dám nói với Chúa Giêsu lời dứt khoát : Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa Hằng Sống. Con xin phó thác trong tay Chúa … Chúng ta hãy dễ giải bởi cộng đồng, các mục tử nhân lành của Chúa, bởi lời Thiên Chúa ban cho chúng ta, là những lời hướng dẫn chúng ta theo Chúa. Có như thế, chúng ta mới nhập đoàn Phêrô là đá tảng. Không xấu hổ vì Chúa Giêsu Kitô.

          Và rồi, Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn về ơn Chúa ban cho họ đạo Bàn Thờ và Nhà Thờ mới. Đức Cha không quên nhắc nhở cộng đoàn gìn giữ Nhà Thờ : Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta Nhà Thờ mới và Bàn Thờ này. Chúng ta thờ phượng Chúa không chỉ bên ngoài mà còn bên trong nội tâm chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho họ đạo Thơm của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho ân nhân, thân nhân và toàn thể anh chị em”.

          Sau bài chia sẻ, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép bàn thờ mới.

          Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Piô Tiết Hữu Bằng đã cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Cách riêng, Cha Piô cảm ơn tất cả những ai đã có công hay cách này cách khác góp phần xây dựng Thánh Đường Thom như ngày hôm nay.

          Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành gìn giữ Nhà Thờ mới và bàn thờ mới này và nhất là gìn giữ cộng đoàn họ đạo Thom trong tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho bà con

DSC_2199 DSC_2326 DSC_2336 DSC_2339 DSC_2344 a DSC_2344 DSC_2347 DSC_2349 DSC_2349a DSC_2360 DSC_2369 DSC_2372 DSC_2374 DSC_2376 DSC_2378