THÁNH NẾ MAGARIT BÔGÔIS

Magarit sinh ngày 17 tháng 4 năm 1620 tại thành Troy nước Pháp, nhưng ngài sống gần tám mươi năm ở Montriơ, nước Canada. Magarit là con thứ sáu trong gia đình có mười hai người con. Song thân của ngài là những người rất mộ đạo.

Khi Magarit lên mười chín thì thân mẫu qua đời. Ngài đã thay mẹ săn sóc các em trai và em gái của mình. Thân phụ ngài cũng mất lúc ngài được hai mươi bẩy tuổi. Khi việc gia đình được dàn xếp ổn định, Magarit đã cầu nguyện xin Chúa cho biết phải làm gì trong cuộc sống của mình. Lúc ấy, nhà lãnh đạo Montriơ, Canada đến thăm nước Pháp. Ông đang gắng tìm những người dạy học cho Tân Thế Giới (gồm Châu Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ). Ông mời Magarit đến Montriơ dậy các lớp đạo và ngài đã bằng lòng.

Magarit đã phân phát phần tài sản thừa kế của mình cho các anh chị em trong gia đình. Họ không thể tin rằng ngài sẽ thực sự rời bỏ đất nước văn minh của họ để đi đến nơi hoang mạc khô cằn bên kia đại dương. Nhưng ngài đã đi.

Ngày 20-6-1653, ngài vượt biển và đến Canađa vào khoảng giữa tháng 11.

Năm 1657, Magarit tiến hành xây dựng một nguyện đường dành để tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm 1658, ngài mở một trường dậy học đầu tiên. Ngài nhận thấy nhu cầu cần có thêm nhiều giáo viên hơn cho công việc. Vì thế năm 1659, ngài về Pháp và trở lại cùng với bốn người cộng tác. Đến năm 1670, ngài lại đi Pháp và đem về sáu người bạn nữa.

Những người nữ can đảm này đã là những nữ tu đầu tiên của Tu Hội Nữ Tử Thánh Mẫu.

Thánh Magarit và các nữ tu của ngài đã giúp đỡ những kiều dân khi thực phẩm khan hiếm. Họ mở trường dậy nghề và huấn luyện cho các bạn trẻ biết cách điều khiển công việc ở nhà cũng như ở ngoài đồng. Cộng đoàn của thánh Magarit càng ngày càng phát triển. Tính từ năm 1681 cộng đoàn có mười tám nữ tu, trong đó có bảy chị người thổ dân. Rồi, họ lập thêm những nhóm truyền giáo và hai nữ tu đã đứng ra giúp Hội truyền giáo thổ dân. Chính thánh Magarit đã nhận hai chị người thổ dân đầu tiên này vào cộng đoàn.

Năm 1693, Mẹ Magarit đã trao cộng đoàn lại cho người kế nghiệp Mẹ. Vị bề trên mới này là nữ tu Maria Babiê, người Canađa đầu tiên gia nhập cộng đoàn. Năm 1698, luật dòng của thánh Magarit được Giáo hội duyệt xét. Magarit dùng ít năm cuối đời của mình để cầu nguyện và viết tự truyện. Vào ngày cuối năm 1699, một chị nữ tu trẻ hấp hối, Mẹ Magarit đã nài xin Thiên Chúa trao đổi sự sống của Mẹ cho chị nữ tu. Vào sáng ngày 1 tháng giêng năm 1700, chị nữ tu trẻ đã hoàn toàn bình phục. Đối lại, Mẹ Magarit phải chịu một cơn sốt cùng cực. Mẹ đã chịu đau suốt mười hai ngày và qua đời ngày 12 tháng giêng năm 1700. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Mẹ ngày 2/4/1982. Khi không có đủ can đảm để thực hiện những điều mỹ hảo, chúng ta hãy cầu xin với thánh Magarit Bôgôis giúp chúng ta can đảm và quảng đại như ngài.