THIẾU NHI CÁI NHUM VÀ LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ MINH

          Cái Nhum : có thể nói là một trong những họ đạo có tuổi thuộc Giáo Phận Vĩnh Long. Từ chiếc nôi Cái Nhum này, nhiều tu sĩ - linh mục được ươm mầm từ lòng đạo đức của những bậc tiền bối.

          Tiếp tục nuôi dưỡng, vun trồng và phát triển về đời sống đức tin, Cha Gioan Phạm Hữu Diện, quý Cha phó và quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum cố gắng hết sức mình để củng cố và phát triển họ đạo. Hẳn nhiên, thiếu nhi vẫn là người lớn tương lai của Họ Đạo để rồi các em được chăm sóc rất kỹ từ đời sống tri thức đến nhân bản và nhất là đức tin.

          Trước ngày mừng Lễ bổn mạng của Giáo Phận - Thánh Philipphê Phan Văn Minh - thiếu nhi trong họ đạo cùng quý Dì và cách đặc biệt Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã ra viếng Thánh Minh tại vườn Thánh nơi có đặt tượng của Cha Thánh.

          Như tâm tình của lời nguyện làm phép ảnh tượng : Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các Ngài mà bắt chước, cộng đoàn họ đạo Cái Nhum vẫn luôn lắng đọng tâm hồn và đặt mình trước vị thánh bổn mạng của Giáo Phận và 2 Đấng đáng kính Luy Phan Văn Ngò (sinh năm 1772 và tử đạo năm 1845) & Phêrô Nguyễn Văn Dinh (sinh 1814, tử đạo năm 1844) để cầu nguyện.

          Vẫn tin rằng các Thánh Tử đạo cũng như đấng đáng kính của Giáo Phận luôn chuyển cầu cho Giáo Phận những ơn lành cần thiết để Giáo Phận luôn sống và làm chứng tá cho niềm tin vào Chúa của Giáo Phận.