THIẾU NHI GIỒNG DẦU SINH HOẠT HÈ

            Có thể nói Hè là dịp các em thiếu nhi có thời gian ở bên nhau, vui chơi với nhau và học hỏi các kỹ năng của Thiếu nhi Thánh Thể.

            Với lòng thương mến thiếu nhi cũng như muốn tạo sân chơi cũng như học hỏi kỹ năng, Cha Giacobê – cha sở họ Giồng Dầu đã tạo mọi điều kiện cho các em vui chơi. Sáng hôm nay, 1 tháng 7 năm 2018. Các em đã có một buổi vui chơi sinh hoạt với nhau thật hữu ích.

            Chơi với nhau, vui với nhau và học với nhau để hiểu nhau hơn cũng như động viên và giúp nhau sống đạo một cách tốt hơn.

            Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành với các bạn để các bạn trở nên những thiếu nhi Thánh Thể như lòng Chúa mong ước.

3642531217134432720438188778868820371570688o-1
3643905017134438253770968430533894490554368o-1
3645862317134439420437514128348210164924416o

3648301517134445120436942746418280536211456o

364929561713443512043794113108178488524800o

3651369117134436453771148747155013786140672o
3652699517134443520437106758714649002115072o