HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13.7.2018 : KHÔNG LẤY HẬN THÙ ĐÁP TRẢ HẬN THÙ

                “Người Kitô hữu không lấy hận thù đáp trả hận thù”, đó chính là tâm tình chính yếu mà Đức Cha Phêrô gởi đến cho cộng đoàn tín hữu sáng hôm nay trong Lễ hành hương kính Mẹ tại Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre.

                Như đã hẹn, ngày 13 tháng 7 hôm nay, cộng đoàn tín hữu lại quây quần với nhau về bên Mẹ La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ.

                Từ rất sớm, đoàn con đã về bên Mẹ để nép mình vào lòng Mẹ. Khi đến bên Mẹ, tín hữu có thể cầu nguyện và lãnh nhận bí tích Hòa Giải vì có quý Cha ngồi tòa sẵn chờ.

                9 g 30, cộng đoàn bước vào giờ hành hương kính Mẹ do Thầy Giuse Vũ Văn Được hướng dẫn. Giờ hành hương này, Thầy Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria với lời xin vâng của Mẹ.

                10 g 00, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành hết sức long trọng. Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng hiệp thông với Đức Cha có Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Hữu Trung, Cha Quản Hạt Bến Tre và nhiều Cha khác nữa.

                Trong bài chia sẻ, dựa trên trang Tin Mừng hôm nay, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu cũng như Đức Cha mời mỗi người hãy sống mềm dẻo chứ không lấy hận thù đáp hận thù.

                Sau Thánh Lễ, nhiều người nán lại cầu nguyện xin ơn với Mẹ. Mọi người lại trở về với gia đình và hẹn vào tháng sau. Nguyện xin Mẹ thương ban muôn ơn lành trên con cái của Mẹ đã đến với Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.
img5552
img5553
img5554
img5555
img5560
img5561
img5562
img5563
img5566
img5567
img5568
img5573
img5574
img5576
img5590
img5608

img56251
img5630