TTHH LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13.5

                13.5 hôm nay rơi vào ngày Chúa Nhật để rồi lượng người về với La Mã đông hơn mọi ngày 13 hàng tháng. Hôm nay, cùng với Giáo Hội, họ đạo La Mã mừng Lễ Chúa thăng thiên cũng như hành hương kính Mẹ nhân dịp kỷ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ I.

                9 g 30, Cha Micae Nguyễn Công Đức hướng dẫn cộng đoàn hành hương kính Mẹ.

                (xin mời xem video hành hương kính Mẹ  https://youtu.be/Q0A78xSd770)

Thánh Lễ đồng tế được cử hành sốt sắng. Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Ông có Cha Đaminh quản hạt Bến Tre, Cha Đaminh – quản nhiệm TTHH La Mã và một số Cha nữa.

                (xin mời xem video Thánh Lễ https://youtu.be/Xg9oGHtF5zs)


img4083
img4090
img4091
img4092
img4094img4098
img4102
img4105
img4114
img4117
img4120
img4121
img4124
img4128
img4136
img4160
img4161
img4167