Tổng Bề trên của Huynh đoàn Bác ái sẽ gặp các quan chức Vatican vào tuần tới sau khi một nhóm ở bệnh viện do các sư huynh bảo trợ đã quyết định tiếp tục ủng hộ việc chống lại lệnh của Đức Thánh Cha.

 Sư huynh René Stockman nói với CNA rằng “bước tiếp theo là cuộc gặp với các quan chức thẩm quyền Vatican trong tuần vào ngày 25 tháng Chín. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với tầm nhìn của Vatican.”

 Ông cảnh báo những sư huynh có thể rút khỏi sự bảo trợ của họ từ nhóm bệnh viện tâm thần, việc tước đoạt danh tính Công giáo của mình.

 Nhóm này, do các thành viên giáo dân thống trị, đưa ra một tuyên bố hồi tuần trước tuyên bố rằng “an tử” với giáo huấn Công giáo là “nhất quán” vì "chúng ta luôn luôn chú ý đến những thay đổi và tiến triển trong xã hội.”

 Sư huynh Stockman đã mạnh mẽ bác bỏ tuyên bố này, nói rằng: “Điều này hoàn toàn sai trái và chống lại giáo lý của Giáo hội.”

 “Toàn bộ vấn đề bắt đầu với việc từ chối nhìn nhận sự tôn trọng của cuộc sống vẫn là tuyệt đối. Đối với họ, nó trở thành nền tảng, ngang bằng với quyền sự tự quản của bệnh nhân và mối quan hệ trong sự chăm sóc. Vì vậy chúng ta không thể chấp nhận tuyên bố của họ. Họ đã vượt qua học thuyết của Giáo hội.”

 Sư huynh Stockman cho hay Tòa Thánh đã “yêu cầu các bệnh viện tuân theo giáo huấn của Giáo hội về sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự sống và không làm tổn thương đến các bệnh nhân tâm thần.

 “Sau khi chúng tôi yêu cầu với tư cách là tổng bề trên và hội đồng cùng với tuyên bố của hàng Giám mục Vương quốc Bỉ, ban quản trị dân sự điều hành các bệnh viện của chúng tôi tại Bỉ đã không chấp nhận sửa đổi nhãn quan của họ.”

 

NMS