Vatican yêu cầu các giáo phận đừng bỏ phế những nhà thờ không sử dụng

 

  Ở một số giáo phận có những nhà thờ bỏ hoang. Điều này đặc biệt là trường hợp ở những nơi mà đức tin đã sút giảm và khu vực nông thôn dân số thưa thớt.

 

 Việc duy trì một nhà thờ có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhất là nếu nguồn lực kinh tế khan hiếm. Cũng có thể có một sự cám dỗ mạnh mẽ để bán những tòa nhà thiêng liêng đã từng sử dụng này, nhưng nó có thể là một rủi ro. Ví dụ, chủ sở hữu mới đôi khi sử dụng chúng cho những hoạt động thiếu tôn trọng như hộp đêm.

 

 Cha Fr. Pennasso, Hội đồng Giám mục Ý Đại Lợi:

 

“Bán nhà thờ có nghĩa là từ bỏ nó theo số phận của chính nó, vì lợi ích của người khác, thay vì lý do tại sao tòa nhà này được xây dựng.”

 

 Cha Valerio Pennasso làm việc tại đại hội được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Roma. Đại diện của 23 hội đồng giám mục đã tham dự để nghiên cứu cách quản lý các giáo phận với các nhà thờ không còn sử dụng.

 

 Sau những cuộc họp, Vatican đã ban hành một tài liệu với một số hướng dẫn, nhắc nhở mọi người về những giao thức phải tuân theo trước khi bán một ngôi nhà thờ; và khuyến khích mọi người giữ gìn tài sản của họ, vì sự tôn trọng đối với các thế hệ trước đã xây dựng nó.

 

 Cha Fr. Pennasso, Hội đồng Giám mục Ý Đại Lợi:

 

“Giáo đường, nữ tu viện và những tranh ảnh, hình tượng, nghệ thuật linh thiêng để phụng tự ... Chúng ta có thể sử dụng di sản này để kể câu chuyện về các cộng đồng đã xây dựng nó.”

 

 Đây là những gì mà dự án ‘Catalonia Sacra’ ở Tây Ban Nha đã làm. Ở đó, một số giáo phận đã hợp lực để thực hiện một dự án vượt ra ngoài du lịch. Họ đã thực hiện một chiến dịch để khuyến khích mọi người đến thăm các giáo xứ lịch sử của họ. Những tòa nhà đầy nghệ thuật phản ảnh cảm xúc của chính người dân của họ từ nhiều thế kỷ trước.

 

 Fr. Josep Maria Riba, Catalonia:

 

“Sự tôn sùng phong phú này tồn tại trong Giáo hội Catalunya được biết đến để tín đồ có thể khám phá lại nó và những người không tin có thể phát hiện ra một điều mới.”

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã viết một thông điệp về vấn đề này. Ngài nói rằng các nhà thờ, mặc dù không còn được sử dụng để cử hành Thánh lễ, có thể được tái sử dụng theo những cách khác để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

 

 Ngài nhấn mạnh tấm gương của các vị thánh như Thánh Lawrence, người đã bị lính La Mã bắt và yêu cầu thể hiện kho báu của Giáo hội. Thay vào đó, ngài cho họ thấy tất cả những người nghèo và bị bỏ rơi mà ngài chăm sóc. Nguyễn Minh Sơn