Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII TN năm C
(Lc 11, 1-4)

Bài Tin mừng theo thánh Luca (Lc 11, 1-4), các tông đồ đã đến xin Đức Giêsu dạy họ cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Đức Giêsu đã dạy cho các tông đồ biết cách thức cầu nguyện theo tinh thần của kinh Lạy Cha.

Cầu nguyện trước hết là để mình đi vào trong mối tương giao với Thiên Chúa là Cha, qua lời thân thưa thân mật “Lạy Cha”, cùng với tâm tình phó thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã để mình luôn luôn gắn bó với Chúa Cha trong mỗi giây phút của đời sống, Người dành những giây phút yên tĩnh nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha. Đặc biệt, trước những biến cố quan trọng Chúa Giêsu luôn luôn tìm thánh ý của Cha qua những giờ cầu nguyện. Cụ thể, trong vườn Cây Dầu, Đức Giêsu đã tha thiết cầu nguyện đến mức“mồ hôi như máu chảy xuống đất” và nhờ vậy Người đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha khi vui lòng chấp nhận chén đắng là cái chết cứu độ trên thánh giá.

Nội dung của việc cầu nguyện được cần qui hướng về Thiên Chúa và những nhu cầu của Nước Trời, trước khi cầu nguyện cho những nhu cầu tinh thần và vật chất của đời sống con người. Cũng vậy, lời cầu nguyện phải được đi đôi với hành động có nghĩa là chúng ta phải sống, phải thực hiện những tâm tình của lời cầu nguyện, thì lời cầu nguyện đó mới có giá trị trước mặt Chúa, và đem lại những lợi ích thiêng liêng cho đời sống chúng ta và cho tha nhân. Hơn nữa, lời cầu nguyện sẽ đẹp lòng Chúa, nếu chúng ta biết kết hợp lời cầu nguyện của chúng ta với hy lễ của Đức Kitô trên bàn thờ, Đấng đã tự hiến để chuyển cầu cho chúng ta.

Cuộc sống của người Kitô hữu gắn liền với cầu nguyện, nhưng đôi khi cầu nguyện cũng là một khó khăn không nhỏ đối với người Kitô hữu. Phần vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế, hằng ngày chúng ta hãy nỗ lực đổi mới đời sống cầu nguyện, nhất là hãy chuyên cần cầu nguyện theo đúng tinh thần của Kinh Lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Nhóm suy niệm BC