CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 31 TN

Lời Chúa: Lc 14,25-33

Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 14,25-33), nếu để ý, chúng ta sẽ thấy thánh Luca có sử dụng hai cụm từ rất ý nghĩa, đó là “đi theo” và “làm môn đệ.”Thánh Luca viết rằng: “Khi ấy có rất đông người đi theo Chúa Giêsu. Ngài quay lại bảo họ: Ai không dứt bỏ… thì không thể làm môn đệ tôi. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi.”

Ta có thể hình dung như thế này, lúc đó, có rất đông người “đi theo” Chúa Giêsu nhưng không phải tất cả đều là “môn đệ” của Ngài; bởi Ngài khẳng định: chỉ có những ai đi theo mà từ bỏ và vác thập giá thì mới là môn đệ thật sự của Ngài.

Bởi Chúa Giêsu đã rất thẳng thắn khi nói rõ cho những ai muốn đi theo Ngài rằng: Ai muốn làm môn đệ tôi thì phải sẵn sàng từ bỏ tất cả và phải vác thập giá mà theo.

Thành ra:

Người đi theo chưa hẳn là người môn đệ

Cũng như người nói “Lạy Chúa lạy Chúa” chưa chắc là người làm theo ý Chúa.

Cũng như người đến nhà thờ chưa hẳn là người tín hữu.

Cũng như người mang danh kitô hữu thì chưa chắc là người kitô hữu.

Do đó, điều khiến cho: người nói thành người làm, người đến nhà thờ thành người tín hữu, người đi theo thành người môn đệ, người mang danh kitô hữu thành người kitô hữu đích thực… đó là người phải biết từ bỏ và vác thập giá mình mà đi theo Chúa.

Bởi đó, người muốn làm môn đệ Chúa Giêsu cần phải suy nghĩ kỹ xem mình có thể đáp ứng được những đòi hỏi của Chúa không. Như người xây tháp phải suy nghĩ kỹ về khả năng tài chính của mình, như một ông vua trước khi xuất trận phải suy nghĩ kỹ về sức mạnh quân sự của mình… Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về khả năng đáp ứng của mình trước đòi hỏi của Chúa Giêsu, có thể chúng ta sẽ nản lòng và không dám làm môn đệ của Chúa nữa. Vì lẽ, làm môn đệ thật sự của Chúa Giêsu thì sao khó quá!

Tuy nhiên, gương của các tông đồ là một khích lệ cho chúng ta: ban đầu các ông theo Chúa Giêsu mà không suy nghĩ gì nhiều; nhiều lúc các ông còn nghĩ rằng theo Chúa Giêsu thì sẽ được chia quyền lợi trong nước mà Ngài sẽ thành lập. Nhưng Chúa Giêsu đã thanh luyện suy nghĩ của các ông. Và sau ngày Chúa phục sinh, các ông mới hiểu rõ thế nào là làm môn đệ của Chúa; và chính nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà các ông đã can đảm từ bỏ tất cả và vác thập giá của mình đi theo Chúa.

Giờ đây, có thể chúng ta chưa đủ khả năng để đáp ứng hết về những đòi hỏi của một người môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng ít ra, sống một cách ý thức về những đòi hỏi đó cũng có thể giúp cho chúng ta cố gắng sống tốt mỗi ngày; đồng thời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để ta có thể can đảm mà vác thập giá đi theo Chúa Giêsu Kitô để trở nên môn đệ đích thật của Ngài.