Thứ Ba tuần XI Thường Niên

Mt 5,43-48

da

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta một trong những điều hết sức quan trọng, đó là yêu thương kẻ thù. Tình yêu này có vẻ như là điều không thể thực hiện được theo cách thế nhân loại.

Thực ra, trong Cựu ước cũng nghiêm cấm việc trả thù hay nuôi dưỡng lòng thù oán, và đòi buộc phải yêu mến người thân cận: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi… Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,17-18). Như thế, chúng ta thấy từ thời Cựu ước đã có một định hướng khuyên bảo người ta hướng về lòng yêu thương. Tuy nhiên, định hướng này vẫn còn trong giới hạn trong mối tương quan của những người cùng dân tộc. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta một mối tương quan trải rộng và thâm sâu, đó là yêu thương cả kẻ thù thuộc mọi nguồn gốc và chủng tộc.

Chúa Giêsu nói: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù” (Mt 5,43). Đây là một thái độ thuộc về bản năng con người, trong đó không có chỗ cho lòng bao dung. Chúa Giêsu lại muốn chúng ta mở rộng trái tim nhân hậu của mình khi nói: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Rõ ràng là ở đây Chúa Giêsu đòi chúng ta trở thành những người phục vụ cho tình yêu và từ bỏ những quyền lợi của chúng ta, khi chúng có thể cản trở hay gây nguy hại cho sự tiến triển của tình yêu thương. Và như thế chúng ta phải yêu thương kẻ thù, để họ có thể trở thành bạn hữu của chúng ta. Đây có thể gọi là chiến thắng của tình yêu và chúng ta phải luôn tìm kiếm chiến thắng này, dù nó luôn đòi hỏi chúng ta rất nhiều những hy sinh và mất mát. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ sống trong sự ích kỷ hay trong tình trạng tầm thường tâm linh, không xứng hợp với tình yêu của Chúa.

Lý do sâu xa của những lời Chúa Giêsu dạy là: “để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,45). Quả thật, vì chúng ta là con cái của Cha trên trời, do đó phải noi gương Đấng đã thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người tốt cũng như xấu: “Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo” (Mt 5,48). Sự hoàn hảo của Cha trên trời là sự hoàn hảo của tình yêu, và Ngài muốn đổ vào trong tâm hồn chúng ta tình yêu đầy khoan dung của Ngài, để chúng ta cũng được nên hoàn hảo. Không còn lý do nào mạnh mẽ hơn, không người kitô hữu nào không bị thách thức, bị chất vấn và phải sống theo mẫu gương hoàn hảo này. Sức riêng con người có thể không làm được, nhưng với sức mạnh của ơn Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta tin tưởng là mình có thể làm được.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa và khát khao được nên trọn lành, đó là chúng con không oán ghét một ai, nhưng yêu thương hết mọi người. Amen.

Lm GaB Vũ Quốc Đạt