Giáo Phận Vĩnh Long

Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

kinh-phung-vu-online123456789101112

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 12
Ý chung: Cầu cho những người khuyết tật: Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

Grid List

Trực tuyến: Thánh Lễ Tạ Ơn - Làm Phép Nhà Thờ Giồng Quéo - Hạt Bình Đại - Giáo Phận Vĩnh Long

Trực tuyến: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA - Giáo Phận Vĩnh Long - Ngày 13.10.2023

Trực tuyến: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA - Giáo Phận Vĩnh Long - Ngày 12.10.2023

LIÊN KẾT WEBSITE

GIÁO TỈNH SÀI GÒN

 GIÁO TỈNH HUẾ

GIÁO TỈNH HÀ NỘI

TRỰC THUỘC HĐGMVN

DÒNG TU

LIÊN KẾT KHÁC