Giáo Phận Vĩnh Long

kinh-phung-vu-online123456789101112
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 6

Ý chung: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân: Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị hôn nhân với sự giúp đỡ của một cộng đoàn Kitô hữu, và mong họ lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, chung thủy và kiên trì.

Grid List

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Ngày 23.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XII - Ngày 22.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai - Ngày 21.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XII TN - Ngày 20.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy - Tuần XI TN - Ngày 19.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XI TN - Ngày 18.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XI - Ngày 17.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Tuần XI - Ngày 16.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XI TN - Ngày 15.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai - Tuần XI TN -Ngày 14.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật XI TN - Ngày 13.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức - Mẹ Ngày 12.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu Tuần X TN - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày 11.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm Tuần X TN - Ngày 10.6.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Ngày 09.6.2021

LIÊN KẾT WEBSITE