Giáo Phận Vĩnh Long

kinh-phung-vu-online123456789101112
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 9

Ý chung: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường: Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

Grid List

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XXV TN - Ngày 23.9.2021

Thánh lễ Trực tuyến: Thứ Tư - Tuần XXV TN - Ngày 22.9.2021

Thánh lễ Trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XXV TN - Ngày 21.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai - Tuần XXV TN - Ngày 20.9.2021

Thánh lễ Trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XXV TN - Ngày 19.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy - Tuần XXIV TN - Ngày 18.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XXIV TN - Ngày 17.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XXIV TN - Ngày 16.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Tuần XXIV TN - Ngày 15.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XXIV TN - Ngày 14.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai - Tuần XXIV TN - Ngày 13.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XXIV TN - Ngày 12.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy - Tuần XXIII TN - Ngày 11.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XXIII TN - Ngày 10.9.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XXIII TN - Ngày 09.9.2021

LIÊN KẾT WEBSITE