Giáo Phận Vĩnh Long

kinh-phung-vu-online123456789101112
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 7

Ý chung: Cầu cho tình bằng hữu xã hội: Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

Grid List

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XVII TN - Ngày 25.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XVI TN - Ngày 24.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XVI TN - Ngày 23.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XVI TN - Ngày 22.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Tuần XVI TN - Ngày 21.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XVI TN - Ngày 20.7.2021

Thánh lễ Trực tuyến: Thứ Hai - Tuần XVi TN - Ngày 19.7.2021

Thánh lễ Trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XVI TN - Ngày 18.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy - Tuần XV TN - Ngày 17.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu - Tuần XV TN - Ngày 16.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm - Tuần XV TN - Ngày 15.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư - Tuần XV TN - Ngày 14.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba - Tuần XV TN - Ngày 13.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai - Tuần XV TN - Ngày 12.7.2021

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật - Tuần XV TN - Ngày 11.7.2021

LIÊN KẾT WEBSITE