Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

10 Thánh vịnh khích lệ bạn trong những thời điểm khó khăn

tvkldv1
 Jan de Bray, “Vua Đavit đang gảy Hạc cầm,” năm 1670 (Nguồn ảnh: Public Domain)


Dưới đây là
một sưu tập 10 Thánh vịnh đặc biệt phù hợp với tình trạng của thế giới ngày nay.

Thánh Phanxicô Salêsiô đã từng nói, “Đừng lo sợ điều gì có thể xảy ra vào ngày mai. Cùng một Người Cha yêu thương chăm sóc bạn hôm nay, cũng sẽ chăm sóc bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc là Người sẽ che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc là Người sẽ ban cho bạnsức mạnh không bao giờ cạn để chịu đựng đau khổ đó. Vậy thì hãy cứ bình angạt sang một bên mọi suy nghĩ và tưởng tượng làm bạn lo âu.

Lời khuyên này cũng thích hợp cho thời đại của chúng ta. Với rất nhiều nguyên nhân gây nên lo lắng, chúng ta có thể dễ dàng trở nên sợ hãi và nản lòng. Một cảm giác bất an có thể chế ngự chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy tê liệt bất lực, và làm cho đời sống cầu nguyện của chúng ta suy giảm. Mặc dù có thể sẽ khó khăn, nhưng vào những thời điểm đó, chúng ta cần phải gia tăng cầu nguyện chứ đừng giảm bớt. Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách hướng về các Thánh vịnh.

Các Thánh vịnh - thường được hát hay ngâm - là một kho tàng văn chươngthiêng liêng với các lời thơ ca, lời khen ngợi, lời khuyên nhủ, lời trấn an, và đôi khi là lời than thở. Tác giả Thánh vịnh kêu lên Thiên Chúa một cách chân thành, và chúng ta có thể tìm thấy chính mình nơi những câu từ rất con người của thánh vịnh gia về cầu nguyện và tình yêu. Khi những lo lắng làm cho những lời cầu nguyện của chúng ta trở nên chai sạn, thì việc cầu nguyện bằng các bài Thánh vịnh có thể giúp chúng ta ra khỏi chính mình và vươn tới Thiên Chúa. Có vẻ như các Thánh vịnh luôn có những lời lẽ thích hợp khi chúng ta gặp phải những nỗi gian truân riêng mình.

Dưới đây là một sưu tập 10 Thánh vịnh đặc biệt phù hợp với tình trạng của thế giới và cách thức mà bạn có thể bị ảnh hưởng từ cái tình trạng đó. Bạn có thể lựa chọn cách cầu nguyện chậm rãi qua tất cả các Thánh vịnh dưới đây trong cùng một lúc hay cầu nguyện một hoặc hai Thánh vịnh mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận thấy các Thánh vịnh này đặc biệt hữu ích khi bạn cảm thấy mệt mõi, đuối sức. Nguyện xin các Thánh vịnh này sẽ là nguồn động viên cho bạn khi suy ngẫm về Người Cha đầy lòng yêu thương, Đấng sẽ che chở bạn khỏi đau khổ hay sẽ ban cho bạn sức mạnh không bao giờ cạn để chịu đựng đau khổ đó.

1. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa. (Tv 112,7)

2. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. (Tv 35,7)

3. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. (Tv 143,8)

4. Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy Đấng Tối Cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài. (Tv 56,3-4)

5. Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. (Tv 121,3)

6. Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on, chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. (Tv 125,1)

7. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. (Tv 145,18)

8. Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, còn ai tin cậy Chúa, luôn được Người ấp ủ thương yêu. (Tv 32,10)

9. Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. (Tv 62,7)

10. Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. (Tv 9,10)

(Bản dịch các Thánh vịnh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Tác giả: Marge Fenelon - Nguồn: National Catholic Register (19/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

5193    20-10-2021