Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

10,000 người trú ẩn tại Vương cung Thánh đường ở Nam Sudan

 

 Mười nghìn người trốn chạy bạo lực trong cuộc nội chiến ở Nam Sudan đã trú ẩn trong và gần ngôi nhà thờ lớn nhất của quốc gia, Vương cung Thánh đường St. Mary ở Wau.

 Hãng tin IRIN cho biết “không gian ở mức rộng lớn như vậy mà một số người thậm chí còn ngủ cạnh bàn thờ của nhà thờ.

 

 Một linh mục tại nhà thờ nói với hãng tin này, tường thuật về những cuộc khủng hoảng nhân đạo, rằng “những người chạy trốn tin rằng ngay cả quân nổi dậy vẫn còn sợ Thiên Chúa và sẽ không tàn sát thường dân ở sân sau của nhà thờ. Nhiều nhà thờ khác cũng đã nhận hàng trăm người.” NMS

4475    23-08-2017