Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

12 Trích dẫn từ các Thánh Giáo phụ về Bí tích Thánh Thể

tt1
 Sebastian Duda | Shutterstock


Ngay từ ban đầu, các Giáo phụ đã tin rằng Bí tích Thánh Thể là Mình, Máu, Linh
Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu Kitô.

Khi đọc tác phẩm của các Giáo phụ về Bí tích Thánh Thể, rõ ràng là các ngài đã tin vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu Kitô.

Để giúp minh họa vấn đề này, dưới đây là một bộ sưu tập nhỏ các trích dẫn từ các Thánh Giáo phụ thời sơ khai để trình bày chi tiết niềm tin của các ngài về Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi hiểu được các trích dẫn này, chúng ta sẽ thấy rõ việc Giáo Hội đã truyền lại giáo huấn này theo cách gần như không thay đổi ra sao qua nhiều năm.

1. Thánh Justinô Tử đạo:

"Vì chúng ta không lãnh nhận những thứ này như của ăn thông thường hay thức uống thông thường; nhưng vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, vốn được nhập thể bởi Ngôi Lời Thiên Chúa, đã lấy thịt và máu mà cứu độ chúng ta, nên chúng ta cũng đã được dạy rằng lương thực được Ngôi Lời thánh hiến bằng lời cầu nguyện phát xuất từ Người, từ đó thịt và máu của chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự biến đổi, chính là thịt và máu của Chúa Giêsu nhập thể."

t1
 © Sidney de Almeida | Shutterstock


2. Thánh Inhaxiô thành Antiôkia:

"Họ [những người theo ngộ đạo thuyết] chối bỏ Bí tích Thánh Thể và việc cầu nguyện, bởi vì họ không thừa nhận rằng Bí tích Thánh Thể là xác thịt của Đấng Cứu Độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, là xác thịt đã trải qua đau khổ vì tội lỗi chúng ta và là xác thịt mà Chúa Cha, theo lòng nhân từ của Người, đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết."

t2
 © Sebastian Duda | Shutterstock 

 

3. Thánh Irênê thành Lyon:

"[Chúa Kitô] đã tuyên bố chiếc chén này, một phần của công trình sáng tạo, là Máu của chính Người, từ đó Người làm cho máu của chúng ta tuôn chảy; và bánh này, một phần của công trình sáng tạo, Người đã lập làm nên chính Thân thể Người, từ đó Người làm tăng trưởng thân thể chúng ta."

t3
 © Fred de Noyelle | Godong 

 

4. Thánh Clêmentê thành Alexandria:

"Ngôi Lời là tất cả đối với một đứa trẻ: là Cha và Mẹ, là cả Thầy dạy và Bảo mẫu. "Hãy ăn Thịt Ta," Người nói, "và hãy uống Máu Ta." Thiên Chúa cung cấp cho chúng ta những dưỡng chất mật thiết này. Người chuyển giao Thịt và tuôn đổ Máu mình ra; và chẳng còn thiếu gì để cho con cái mình được lớn lên. Ôi những mầu nhiệm lạ lùng khôn tả!"

t4
 © wideonet | Shutterstock 

 

5. Thánh Hippôlitô thành Rôma:

"Nhưng để mỗi tín hữu được sốt sắng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, trước khi ăn bất cứ thứ gì khác,… mỗi người hãy cẩn thận đừng để bất cử kẻ không tin nào được nếm Thánh Thể, kể cả chuột hay các con vật nào khác, và đừng để bất cứ phần Thánh Thể nào bị rơi vãi hay lạc mất; vì Mình Thánh của Chúa Kitô phải được các tín hữu rước lấy và không được khinh thường."

t5
 © @ArzobispadoDeTrujillo 

 

6. Thánh Cyrillô thành Giêrusalem:

"Hãy cẩn thận thánh hoá đôi mắt của anh em khi chạm vào Thánh Thể, và sau đó hãy rước lấy, cẩn thận để không mất đi phần của Thánh Thể nào. Một sự mất mát như vậy sẽ giống như một sự cắt xén chính cơ thể của anh em."

t6
 © wideonet | Shutterstock 

 

7. Thánh Irênê thành Lyon:

"Vì bánh sinh ra từ đất, nhưng khi nhận được sự khẩn cầu của Thiên Chúa, thì không còn là bánh thông thường nữa, nhưng là Thánh Thể, gồm hai thực tại dưới đất và trên trời; cũng vậy, thân xác chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, thì không còn hư hoại nữa, nhưng có được hy vọng về sự sống lại đời đời."

t7
 © By KYNA STUDIO | Shutterstock 

 

8. Thánh Augustinô:

"Bánh kia mà anh em thấy trên bàn thờ, đã được thánh hóa bởi lời của Thiên Chúa, chính là Mình Thánh Chúa Kitô. Chén thánh kia, hay nói đúng hơn, những gì trong chén thánh đó, đã được thánh hóa bởi lời của Thiên Chúa, là Máu Thánh Chúa Kitô."

t8
 © P Deliss / Godong | Ref:012 

 

9. Thánh Êphraim:

"Đức Giêsu Chúa chúng ta đã đón nhận trong đôi tay mình thứ mà ban đầu chỉ là bánh; và Người đã chúc lành cho nó, ghi dấu cho nó và làm cho nó nên thánh thiêng nhân danh Chúa Cha và nhân danh Chúa Thánh Thần; và Người đã bẻ nó ra và theo lòng nhân từ đầy ân cần của Người, Người đã phân phát nó cho tất cả các môn đệ của mình theo từng người một. Người đã gọi bánh đó là Thân Thể hằng sống của Người, và Người đã tự mình đổ đầy bánh đó bằng chính mình và Chúa Thánh Thần."

t9
 © Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0 

 

10. Thánh Athanasiô:

"Anh em sẽ thấy các thầy Lêvi mang những chiếc bánh và một chén rượu đến, và đặt chúng trên bàn. Chừng nào những lời cầu xin và khẩn nguyện chưa được cất lên, thì vẫn chỉ là bánh và rượu. Nhưng sau khi những lời cầu nguyện lớn lao và tuyệt vời đã được hoàn tất, thì bánh trở nên Mình Thánh và rượu trở nên Máu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta."

t10
 © Pascal Deloche / Godong 

 

11. Thánh Hilariô thành Poitiers:

"Về sự thật của Thịt và Máu của Người, thì chẳng còn chỗ cho sự nghi ngờ, bởi vì giờ đây, cả nhờ lời tuyên bố của chính Thiên Chúa và nhờ đức tin của chúng ta, đó thật sự là Thịt và đó cũng thật sự là Máu. Và khi được lãnh nhận và rước lấy, Những Thực Thể Này dẫn đến việc chúng ta được ở trong Chúa Kitô và Chúa Kitô cũng ở trong chúng ta. Chẳng phải điều này lại không đúng hay sao?"

t11
 © stockcreations | Shutterstock 

 

12. Thánh Grêgôriô thành Nyssa:

"Nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa ngự trị, Mình Thánh này đã được biến đổi thành giá trị thánh thiêng. Vậy thì, chúng ta có tin rằng bánh được thánh hiến bởi lời của Thiên Chúa đã được biến đổi thành Mình Thánh của Ngôi Lời Thiên Chúa hay không?"

t12
 © wideonet | Shutterstock 

 

Theo Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (26/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

5896    27-09-2021