Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

13 Điều có thể xảy ra với bạn khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh (theo Kinh Thánh)

cac


1. Niềm vui lớn lao và sự ngạc nhiên (Matthêu 28: 8; Luca 24:41)

2. Vâng theo Lời Chúa (Matthêu 28:16)

3. Sợ hãi (Maccô 16: 8)

4. Mong muốn được thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa (Matthêu 28:17; Luca 24:53)

5. Sẵn sàng bị xem như ngớ ngẩng vì lợi ích của thông điệp Tin Mừng (Luca 24:11)

6. Nghi ngờ (Matthêu 28:17; Gioan 20: 24-29)

7. Trái tim của bạn có thể bùng cháy (Luca 24:32)

8. Bạn có thể cảm thấy cần phải bám chặt lấy Chúa Giêsu (Gioan 20:17)

9. Một sự hiểu biết mới về Kinh thánh (Luca 24:45)

10. Cần nói cho người khác biết về tình yêu thương, quyền năng và ơn cứu độ của Đấng Kitô (Maccô 16: 15-18; Công vụ 1: 8)

11. Mong muốn dành nhiều thời gian trong Đền Thờ với Chúa (Luca 24:53)

12. Cầu nguyện chăm chú hơn (Công vụ 1:14)

13. Niềm tin và Hy vọng nơi Chúa Giêsu (Gioan 20:31)

 

Tác giả: Becky Roach - Nguồn: Catholic Link
Lược dịch: Pl. Nguyễn Thanh Trà

4515    27-04-2022