Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

13 Tân Hồng Y diễn tả "ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội"

 Từ “công nghị” xuất phát từ tiếng La Tinh “consistorium”, có nghĩa là “một nơi của một hội đồng” – vì động từ La Tinh “consistere” theo nghĩa đen có nghĩa là “đứng cùng nhau”. Khởi đi từ thế kỷ 11, các hội đồng, hay các cuộc gặp gỡ giáo hội, đã trở nên những dịp thường xuyên đối với Đức Giáo Hoàng để tìm kiếm lời khuyên từ những người cố vấn đáng tin cậy nhất của Ngài, các Hồng Y.

Các biểu tượng của công nghị

Ngày hôm nay, nghi thức mà trong đó Đức Giáo Hoàng vinh thăng các tân Hồng Y cũng được gọi là Công Nghị. Nghi thức bao gồm việc trao nhẫn và nón đỏ. Tự bản thân màu sắc này là một biểu tượng của máu mà một vị Hồng Y sẵn sàng đổ ra, nếu được mời gọi “hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên”. Ngài cũng sẽ được ban cho một nhà thờ hiệu toà tại Rôma, và chiếc áo khoác được thể hiện ngay cửa ra vào, cùng với chiếc áo khoác của Vị Giáo Hoàng tại vị.

Một Giáo Hội hoàn vũ

Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố 13 tân hồng y, trong Giờ Kinh Truyền Tin ngày 1/9, Ngài nhấn mạnh “các nguồn gốc của các vị diễn tả ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội thế nào, một Giáo Hội vẫn đang tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho toàn bộ dân trên trái đất”. Các nguồn gốc này gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á: từ Indonesia, Morocco, và Cuba; đén Guatemala, Angola, và Luxembourg.

Một Giáo Hội truyền giáo

8 trong số các vị tân Hồng Y thuộc về các dòng tu, và 5 vị khác đã từng là các linh mục giáo phận, có nghĩa là các vị sẽ mang theo cùng với các vị một sự hiểu biết và kinh nghiệm đặc thù của Giáo Hội trên khắp thế giới.

Vị hồng y Michael Czerny Dòng Tên chẳng hạn, đang là Thứ Trưởng Ban Di Dân và Tị Nạn thuộc Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện. Đức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, và là một chuyên gia về các quan hệ Kitô Giáo-Hồi Giáo.

Hồng Y Đoàn

Trước Công Nghị vào Thứ Bảy, Hồng Y Đoàn gồm 212 thành viên, 118 có quyền bầu mật nghị. Trong số các tân Hồng Y, 10 trong số đó dưới 80, có nghĩa là các vị được quyền bầu trong mật nghị cho vị giáo hoàng kế tiếp.

Đan Sĩ (Vatican News)

4631    08-10-2019