Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

20 lời tri ân thầy cô chân thành nhất bằng tiếng Anh

20 lời tri ân thầy cô chân thành nhất bằng tiếng Anh

Thầy, cô giáo được ví như những người lái đò, hằng ngày miệt mài đưa biết bao thế hệ học trò qua sông. Hãy gửi đến những người thầy, người cô đáng kính những lời chúc ý nghĩa nhất nhé!

Thank you I really appreciate your help.

Cảm ơn thầy (cô), em rất cảm kích sự giúp đỡ của thầy (cô).

I am eternally grateful for everything you’ve taught me.

Từ tấm lòng mình em chân thành cảm ơn những gì thầy (cô) đã dạy em.

Thank you for sharing your wisdom with me.

Cảm ơn thầy (cô) đã chia sẻ với em sự thông thái của thầy (cô).

I cannot thank you enough for helping me.

Em không thể nói hết lời cảm ơn thầy (cô) vì đã giúp đỡ em.

I am very thankful that you are my teacher.

Em rất biết ơn vì thầy (cô) là thầy (cô) giáo của em.

How can I ever thank you enough.

Không thể nói hết sự biết ơn của em với thầy (cô).

Teachers like you are not easy to find.

Những người thầy (cô) cô như thầy (cô) thật không dễ dàng tìm thấy trên đời.

I really appreciate all the hard work you’ve done to help me.

Em rất cảm kích vì sư tận tuỵ của thầy (cô) để giúp đỡ em.

I am grateful for the positive learning environment you provided me with.

Em rất cảm ơn thầy (cô) vì thầy (cô) đã cho em một môi trường học tập thật tuyệt vời.

I have learnt so much, thanks to you.

Nhờ thầy cô, em đã học được rất nhiều.

Thank you for helping me improve.

Cảm ơn thầy (cô) đã giúp em tiến bộ.

I want you to know how much I value your support.

Em muốn bày tỏ tấm lòng trân trọng của mình với sự dìu dắt của thầy (cô).

I have had so much fun learning with you.

Em đã có rất nhiều niềm vui khi học thầy (cô).

Your approach to teaching inspires me.

Cách thầy (cô) dạy đã khích lệ em rất nhiều.

Thank you for being patient and helping me improve.

Cảm ơn thầy (cô) đã rất kiên nhẫn giúp đỡ em tiến bộ.

I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me.

Bằng cả trái tim mình em thật sự trân trọng những gì thầy (cô) đã làm cho em.

I really appreciate all the hard work you’ve done to help me. I have learnt so much, and it’s all thanks to you!

Em thật sự rất cảm kích vì tất cả những công việc khó nhọc mà thầy (cô) đã làm để giúp đỡ em. Em đã học hỏi được rất nhiều, cảm ơn thầy (cô).

You were there for me every step of the way, and I wholeheartedly appreciate everything you’ve done for me.

Thầy (cô) đã luôn ở bên mỗi bước đường em đi, bằng cả trái tim mình em chân thành cảm ơn những gì thầy (cô) đã làm cho em.

Thank you for being so patient, and helping me improve! Teachers like you are hard to find, and I’m eternally grateful for everything you’ve taught me.

Cảm ơn thầy (cô) đã kiên nhẫn và giúp đỡ em tiến bộ! Những người như thầy (cô) thật hiếm có, từ trong lòng mình em cảm ơn những gì thầy (cô) đã dạy em.

I had so much fun learning with you. Your lessons were very insightful and interactive, so thank you. You’re the best teacher ever!

Em đã có rất nhiều niềm vui khi học thầy (cô). Nhưng bài học của thầy (cô) thật sâu sắc và in đậm trong em, cảm ơn thầy (cô). Thầy (cô) là người tuyệt vời nhất.

 

Theo myenglishteacher

 

Thuần Thanh biên dịch

21291    19-11-2017