Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

210 triệu trẻ em ở các nước chiến tranh không có nước sạch

Trong Tuần lễ quốc tế về nước, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc đã đưa ra báo cáo có tựa đề “Water Under Fire”, trình bày về sự liên hệ giữa các trường hợp khẩn cấp, phát triển và hòa bình ở các khu vực thiếu an ninh và bị ảnh hưởng bởi các xung đột. Báo cáo cho thấy hàng triệu trẻ em không có nước sạch và tỷ lệ tử vong cáo do thiếu nước sạch.


Theo báo cáo, dù mỗi trẻ em có quyền được có nước và các dịch vụ vệ sinh y tế, tuy nhiên, mỗi ngày hàng trăm triệu trẻ em thiếu những điều này. Trên mức độ toàn cầu, trong những vùng thiếu an ninh và bị thương tổn vì các xung đột, 420 triệu trẻ em không có các dịch vụ vệ sinh và 210 triệu em không có nước sạch.

Tỷ lệ tử vong vì nước không sạch cao hơn vì bạo lực

Trong những vùng xung đột, nước không trong sạch có thể gây chết người như súng đạn. Trung bình, các em dưới 15 tuổi ở các vung xung đột bị chết vì các bệnh liên quan đến nước không an toàn và điều kiện y tế cao gấp 3 lần so với bạo lực trực tiếp; trong khi các trẻ em dưới 5 tuổi bị chết cao gấp 20 lần.

Chiến tranh ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em

Những cuộc tấn công vào các hệ thống nước ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Khi không có dòng nước sạch, trẻ em buộc phải dựa vào nguồn nước không an toàn, tự đặt mình vào nguy cơ mắc bệnh và trong các cuộc xung đột, các cuộc tấn công có chủ ý và bừa bãi phá hủy cơ sở hạ tầng nước, gây thương tích cho nhân viên và cắt giảm năng lượng duy trì hoạt động của hệ thống nước.

Các em bị cướp mất quyền được có nước sạch

Quyền có nước uống và dịch vụ vệ sinh được quy định trong Công ước về Quyền trẻ em. Điều quan trọng đối với sự sống còn của trẻ em là thực phẩm, chăm sóc y tế và bảo vệ. Tuy nhiên, từ Cox's Bazar (Bangladesh) đến Ucraina đến Yemen, các cuộc khủng hoảng và xung đột kéo dài khiến cho các em bị thiếu các quyền này.

Xây dựng các dịch vụ nước và vệ sinh

Kelly Ann Naylor, Phó Giám đốc UNICEF, Nước, Sức khỏe và Vệ sinh cho biết: "Các cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột ngày càng trở nên thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn và kéo dài hơn. Ở những khu vực vô cùng thiếu an ninh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, tình cảnh thật là bi thảm đối với trẻ em. Chỉ hỗ trợ nhân đạo thôi sẽ không giải quyết được những vấn đề này, nhưng thông qua quan hệ đối tác liên ngành, có thể xây dựng các dịch vụ nước, vệ sinh và vệ sinh bền vững và ổn định, có thể tạo ra một tương lai ổn định và hòa bình hơn cho trẻ em và gia đình của chúng ".

Báo cáo trình bày các ví dụ cho thấy làm thế nào để các dịch vụ nước và vệ sinh có thể được lên kế hoạch, tài trợ và cung cấp để giảm bớt đau khổ, giảm rủi ro và giảm sự tổn thương của trẻ em và cộng đồng của chúng trên phạm vi toàn cầu.Hồng Thủy - Vatican

4566    31-08-2019