Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

24 linh mục chết vì Covid-19 tại Venezuela

Hôm 16/4/2021 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết, từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay, đã có 24 linh mục chết vì dịch và 201 linh mục khác bị lây nhiễm Coronavirus, trên tổng số 2002 linh mục toàn quốc.

Như vậy, số linh mục bị nhiễm chiếm 10% tổng số linh mục, trong khi số linh mục bị thiệt mạng chiếm 11,9% số linh mục bị nhiễm, tương đương với 1,2% linh mục cả nước. Linh mục nạn nhân mới nhất là cha Miguel Vargas, thuộc Tổng giáo phận thủ đô Caracas, qua đời hôm 15/4 vừa qua, tiếp đến là hai linh mục dòng Don Bosco: cha Luigi Verdecchio tại Caracas và cha Bruno Masiero tại Valencia, cả hai qua đời ngày 16/4.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng: “Giữa một tình trạng khó khăn của thế giới vì đại dịch và những lo âu sợ hãi đi kèm, đó cũng là một thời kỳ con người cảm thấy cần gần Chúa hơn để được bình an trong tâm hồn, các linh mục tìm cách đáp ứng nhu cầu cơ bản ấy, dấn thân, nhưng đồng thời cũng tuân hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết”.

(elsoldemargarita.com 16-4-2021)

 Nguồn: vietnamese.rvasia

4355    20-04-2021