Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

2,5 triệu người Nga đã tôn kính Thánh tích của Thánh Nicholas, Đức Thượng phụ cảm ơn ĐGH Phanxicô

 

 

Khi các Thánh tích của Thánh Nicholas rời khỏi Nga, Tòa Thượng phụ Mặc Tư Khoa công bố rằng hơn 2,5 triệu người Nga đã tôn kính các thánh tích trong suốt 9 tuần lễ của họ ở Mátxcơva và Saint Petersburg.

 Các giới chức Chính thống Nga, dẫn đầu bởi Đức Thượng phụ Kirill của Mặc Tư Khoa, đã gặp gỡ phái đoàn Công giáo vào ngày 28 tháng Bảy, dẫn đầu bởi Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Hiệp nhất Kitô giáo.

 Đức hồng y Koch nói: “Chúng tôi không nghĩ có quá đông người như vậy. Đó là một dấu chỉ tuyệt vời cho thấy có một niềm tin sống động trong tâm hồn của người dân.”

 Đức thượng phụ Kirill bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép các Thánh tích rời khỏi Bari, Ý, để được tôn kính ở Nga.

 

NMS

4620    03-08-2017