Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

3 bài Đắc nhân tâm nhập môn

Bài 1- Chính trị gia

"... Chính khách như chú ai lại muốn thắng đối thủ bằng vũ lực và bằng cách phá hoại gia đình. Đừng để các cử tri nhìn chú như một kẻ không có khả năng lãnh đạo vì thiếu kiềm chế, võ biền và kém phẩm chất đạo đức. Chú trẻ, có học thức và khát vọng, nhân dân cần những người tài như chú. Anh có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo. Anh thấy có trách nhiệm... Anh tin chú còn tiến rất xa..."

Bài 2- Đầu gấu có mấu

"... Mẹ nhà chú, có mắt mà như mù, nhìn cựa mình xem dài bao nhiêu rồi mà hãy ti toe. May cho chú, nếu anh không can thì hôm nay mấy thằng đệ anh đã thịt chú vì nóng mắt. Anh chỉ ra vài đòn để chú tỉnh ngộ, vì anh thấy chú cũng là người có nghĩa khí và có thể thay anh cai quản vùng này khi anh rửa tay, gác kiếm. Giang hồ thóc gạo vô biên, gái đẹp mông to vú nở đầy đường, chú mà sặc tiết sớm thì thật uổng..."

Bài 3- Lái buôn, zoanh nhân năng nổ

"... Thiên hạ đang đồn ầm lên là chú khó chơi, kèn cựa: tham lam, giảo hoạt và thủ đoạn. Chú định làm ăn với ai nếu xa gần biết chú mới chân ướt, chân ráo, ti toa tí đã định tranh giành và muốn xơi cả cái lẫn nước. Đừng làm anh mất mặt, anh đảm bảo chú còn có cửa. Mối lái, mánh lới, chụp giật ở đây thế nào anh đều biết cả. Giỏi như chú mà có lời của anh..."

4760    26-10-2017