Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

3 Hình thức rửa tội khác nhau trong Giáo Hội Công Giáo

web3baptismofjesuschristwiki
 Juan Navarrete | Public Domain


Trong Giáo
Hội Công Giáo, có 3 hình thức rửa tội, 3 hình thức này cho thấy làm thế nào một số cá nhân chưa được rửa tội có thể đến được cổng thiên đàng.

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng “Chính Chúa khẳng định rằng Bí tích Rửa Tội là cần thiết để được cứu độ” (GLHTCG, số 1257). Khi hầu hết mọi người nghe lời dạy đó, họ nghĩ ngay đến tất cả những người chưa được rửa tội trên khắp thế giới.

Có vẻ như Thiên Chúa thật bất công và khắc khe khi kết tội làm quá nhiều người phải xuống địa ngục khi họ chưa được tiếp cận với Bí tích Rửa Tội.

Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã dạy rằng Bí tích Rửa Tội lại có thể bao gồm 3hình thức” khác nhau.

1. Rửa tội bằng nước

Hình thức rửa tội bằng nước là hình thức rửa tội thông thường” nhất tất cả chúng ta đều quen thuộc.

Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích: đó là chính việc rửa tội, nó biểu lộ và thực hiện cái chết đối với tội lỗi và việc bước vào đời sống của Ba Ngôi Chí Thánh nhờ được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Phép Rửa được thực hiện một cách có ý nghĩa nhất, qua ba lần dìm xuống nước rửa tội. Nhưng từ xa xưa, việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách đổ nước ba lần trên đầu ứng viên. (GLHTCG, số 1239)

Hình thức rửa tội này theo gương Chúa Giêsu trong Tin Mừng (x. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22) và là cách thức mang tính bí tích để người lãnh nhận được đắm mình trong đời sống ân sủng.

Rửa tội bằng nước không đảm bảo một vé để vào được thiên đàng, nhưng nó dẫn đến một nền tảng ân sủng để tất cả các Kitô hữu có thể chấp nhận hay từ chối thiên đàng. Nếu chúng ta chấp nhận, thì Thiên Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi theo con đường đúng đắn và dẫn đưa chúng ta vào vòng tay yêu thương của Người.

2. Rửa tội bằng ước muốn

Hình thức rửa tội thứ hai này khó hiểu nhất và cũng là cách giải thích cởi mở nhất.

Ví dụ rõ ràng nhất về hình thức rửa tội bằng ước muốn này là khi một người đang trên đường đến với Bí tích Rửa Tội, nhưng không thể hoàn thành được bí tích này.

Đối với những người dự tòng chết trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, việc họ khao khát tỏ tường muốn lãnh nhận bí tích này, liên kết với việc thống hối các tội lỗi của họ và với đức mến, bảo đảm cho họ ơn cứu độ mà họ đã không thể lãnh nhận qua bí tích. (GLHTCG, số 1259)

Tuy nhiên, điều này cũng bao gồm bất kỳ ai có thể đã “ước muốn” được rửa tội, ngay cả khi họ chưa bao giờ biết gì về bí tích.

Vì Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người, và vì ơn gọi tối hậu của con người thật sự là duy nhất, đó là ơn gọi bởi Thiên Chúa, nên chúng ta phải hiểu rằng, Chúa Thánh Thần ban cho mọi người khả năng được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua, bằng cách nào đó chỉ có Chúa biết.” [Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng, số 22] Bất kỳ ai, dù không biết Tin Mừng của Đức Kitô và không biết Hội Thánh của Người, nhưng tìm kiếm chân lý và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo như họ hiểu biết, thì có thể được cứu độ. Có thể giả thiết rằng, những người như vậy hẳn đã minh nhiên khao khát lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nếu họ đã biết đến sự cần thiết của bí tích này.(GLHTCG, số 1260)

Đây là hình thức rửa tội bao quát nhất, vì nó bao hàm bất kỳ ai ước muốn được rửa tội, nếu họ thực sự nhận biết được tầm quan trọng của bí tích này”. Sau hết, việc này tuỳ thuộc vào lòng nhân từ của Thiên Chúasự minh định của Người về việc người đó đã đi theo con đường vốn được dọn sẵn cho mình tốt đẹp đến mức nào.

Điểm mấu chốt ở đây là người đó vốn không biết về tầm quan trọng của Bí tích Rửa Tội.

3. Rửa tội bằng máu

Sau việc rửa tội bằng nước, thì hình thức rửa tội này hình thức rõ ràng nhất. Về cơ bản, đó là khi một người chưa được rửa tội lại dám hy sinh mạng sống vì đức tin Kitô giáo.

Từ đầu, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin, mặc dầu chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thì họ đã được tẩy rửa bằng cái chết của họ vì Đức Kitô và với Đức Kitô. [Được tẩy rửa bằng máu như vậy, cũng như ước muốn chịu Phép Rửa, vẫn mang lại hiệu quả của bí tích Rửa Tội, tuy đó không phải là bí tích.] (GLHTCG, số 1258)

Nếu bạn chết vì Đức Kitô, nhưng bạn không phải là một “Kitô hữu”, thì điều hoàn toàn chắc chắn là bạn “đã được rửa tội”.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

7113    09-01-2022