Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

3 khía cạnh thiết yếu trong đời sống thiêng liêng của chúng ta

shutterstock1705916176duzy
 eldar nurkovic | Shutterstock


Điều quan trọng là chúng ta phải chú ý đến ba khía cạnh này của đời sống thiêng liêng này vì chúng có liên hệ và tác động lẫn nhau.

Việc tập trung vào một khía cạnh cụ thể của đời sống thiêng liêng có thể trở thành cám dỗ để bỏ qua những khía cạnh quan trọng khác.

Vấn đề nằm ở chỗ đời sống thiêng liêng rất phức tạp và có mối liên hệ với nhau, nghĩa là mọi thứ đều được gắn kết với nhau.

Thánh Grêgôriô thành Nyssa làm cho vấn đề này trở nên đơn giản và rõ ràng trong Khảo luận về sự hoàn hảo của Kitô giáo (Treatise on Christian Perfection) khi nêu bật ba nguyên tắc thiêng liêng đặc thù:

Đời sống của người Kitô hữu có ba khía cạnh nổi bật: việc làm, lời nói và tư tưởng.

Đầu tiên, ngài giải thích tầm quan trọng của tư tưởng vì nó tác động đến cả lời nói và việc làm của chúng ta:

Tư tưởng đến trước hết, sau đó là lời nói, vì lời nói của chúng ta thể hiện một cách công khai những kết luận bên trong của tâm trí. Cuối cùng, sau những suy nghĩ và lời nói là việc làm, vì việc làm của chúng ta thực hiện những gì tâm trí đã định hình.

Ưu tiên cho điều trọng tâm

Đây là lý do tại sao Thánh Grêgôriô gợi ý rằng các tư tưởng cần được chỉnh đốn trước tiên vì chúng ảnh hưởng đến mọi thứ khác:

Vì vậy, khi một trong các tư tưởng dẫn đến hành động, cách nói năng hoặc ý kiến của chúng ta, chúng ta phải đảm bảo rằng mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều được điều chỉnh bởi ý tưởng của Thiên Chúa là mặc khải của Đức Kitô. Vì khi đó những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ không thiếu đi những ý nghĩa cao đẹp bên trong của chúng.

Xem xét đời sống của chúng ta

Nếu muốn tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần xem xét ba lĩnh vực này để nhận biết liệu chúng ta có đang tiến hành theo những ý định đúng đắn hay không:

Vậy chúng ta phải làm gì trong tư cách những người đã được xem là xứng đáng với danh Đức Kitô? Mỗi người chúng ta phải xem xét tư tưởng, lời nói và việc làm của mình để xem liệu chúng quy hướng về Đức Kitô hay quay lưng lại với Người.

Kiềm chế miệng lưỡi hay làm những việc lành thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần đưa đời sống thiêng liêng đạt đến sự hài hòa để mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa trong một mối hiệp nhất tốt đẹp.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (21/6/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1129    23-06-2024