Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

4 Cách để Nước Thiên Chúa có thể cư ngự trong tâm hồn bạn

kingdomofgodkingwiki
 Public Domain


Thánh Gioan Phaolô II
trình bày chi tiết về bốn cách để vương quốc của Chúa Giêsu có thể bén rễ trong tâm hồn bạn.

Chúa Giêsu là Vua, nhưng để chúng ta thuộc về vương quốc của Người, trước hết chúng ta cần phải để Người bước vào trong tâm hồn của chúng ta. Điều này không hề dễ dàng, vì chúng ta thường từ chối không cho Người bước vào tâm hồn của chúng ta, thay vào đó chúng ta lại để cho vương quốc thế gian ngự trị ở đó.

Khi đến thăm New Zealand vào năm 1986, Thánh Gioan Phaolô II đã mang đến một bài giảng vào ngày Lễ Trọng Chúa Kitô Vua, trong đó ngài trình bày chi tiết về những cách mà chúng ta có thể để cho Nước Thiên Chúa bén rễ trong tâm hồn mình.

Và nếu chúng ta khao khát được thuộc về Nước Thiên Chúa, thì những cách nào để Nước Thiên Chúa này bắt đầu bén rễ được trong tâm hồn nhân loại? Làm thế nào để sự hòa giải và bình an đến được trong sâu thẳm con người chúng ta?

1. Cầu nguyện

Tất nhiên, cách đầu tiên là cầu nguyện. Cách này muốn nói đến việc cầu nguyện mang tính phụng vụ, trong đó chúng ta kết hợp với Chúa Kitô là Thượng Tế trong sự thờ phượng chính thức của Giáo Hội, và việc cầu nguyện mang tính cá nhân, khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cách riêng trong tâm hồn mình. Cầu nguyện mở đường cho tâm trí và tâm hồn đến với Thiên Chúa. Cầu nguyện làm sâu sắc thêm lòng khao khát của chúng ta đối với Nước của Ngài. Cầu nguyện liên kết chúng ta một cách có ý thức với các Thánh Thông Công là những vị nâng đỡ chúng ta bằng sự chuyển cầu không ngừng của các ngài.

2. Chấp nhận sứ điệp Tin Mừng

Cách thứ hai để đạt được bình an trong tâm hồn là chấp nhận sứ điệp Tin Mừng. Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai bằng một lời mời gọi hoán cải: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô bằng cách lên án tội lỗi, kêu gọi mọi người hoán cải, và mời gọi họ giao hòa với Thiên Chúa. Và qua mọi thời, Giáo Hội không ngừng loan truyền lòng nhân từ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giáo Hội mời gọi tất cả chúng ta hãy trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói chặt” và “kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn đức tin của chúng ta.” (x. Hr 12,1-2)

3. Đối thoại và nhìn nhận nguồn chân lý

Đối thoại là một cách khác để hướng tới hòa giải và bình an, cuộc đối thoại của đức tin bắt nguồn từ sự tôn trọng sâu sắc dành cho người khác và từ niềm tin vào chiến thắng cuối cùng của chân lý. Để cuộc đối thoại chân thành có thể diễn ra, “tất cả chúng ta cần phải áp dụng Lời Chúa cho chính mình; chúng ta cần phải từ bỏ những cái nhìn chủ quan của riêng mình và tìm kiếm chân lý ở nơi nó được tìm thấy, cụ thể là nơi chính Lời Chúa và nơi cách giải thích đáng tin cậy về Lời Chúa mà Huấn quyền của Giáo Hội đã cung cấp”.

4. Các bí tích của Hội Thánh

Các cách thức hoán cải bao gồm thực hành sám hối, bố thí, ăn chay và bất cứ điều gì thực sự giúp chúng ta chuyển từ tội lỗi sang tự do thiêng liêng, từ ích kỷ sang công bình và tình yêu, từ hận thù sang khát vọng hòa bình. Qua tất cả các Bí tích của Hội Thánh, chính Chúa Kitô đã thiết lập Nước Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian và ban bình an cho chúng ta. Nơi Bí tích Hoà Giải, Thiên Chúa giao hòa chúng ta với chính Người và sai chúng ta đi để làm người tôi tớ của sự hòa giải trên thế giới. Cách riêng, mỗi Bí tích liên kết chúng ta với Đấng Cứu Độ Phục Sinh và đổi mới nơi chúng ta bằng những ân ban của Chúa Thánh Thần.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (20/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

4891    21-11-2021