Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

4 Lần nước Nga được thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ Maria

shutterstock1396999451
 Sidney de Almeida | Shutterstock


Vào bốn dịp riêng biệt, nhiều vị giáo hoàng khác nhau đã thực hiện việc thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ Maria.

Năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ gần Fatima, Bồ Đào Nha và đặc biệt yêu cầu ba trẻ cầu xin để nước Nga được thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ.

Nhằm ngăn chặn [một cuộc Thế chiến khác], Mẹ đến để yêu cầu việc thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của MẹRước lễ đền tạ vào các ngày thứ Bảy đầu tháng.

Việc thánh hiến nước Nga như thế đã diễn ra vào bốn lần riêng biệt, và sẽ diễn ra một lần nữa vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 với Đức Thánh Cha Phanxicô.

1. Ngày 31 tháng 10 năm 1942

Vào giữa cuộc Thế chiến thứ hai, Đức Thánh Cha Piô XII đã thánh hiến thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria qua một thông điệp truyền thanh vào đêm trước Ngày Lễ Các Thánh.

Thông điệp này đã được gửi đến Bồ Đào Nha, cũng như các giám mục địa phương khác.

2. Ngày 07 tháng 7 năm 1952

Vào ngày lễ các thánh Cyrillô và Mêtôđiô, “Tông đồ của người Slav”, Đức Thánh Cha Piô XII đã ban hành một tông thư gởi đến người dân Nga, để trao phó nước Nga và dân tộc Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ Maria.

3. Ngày 21 tháng 11 năm 1964

Khi kết thúc Kỳ họp thứ ba của Công đồng Vaticanô II, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, cùng với tất cả các giám mục hiện diện, đã làm mới lại việc thánh hiến toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ Maria và đã gửi một Bông hồng Vàng đến Fatima để tưởng nhớ dịp này.

4. Ngày 25 tháng 3 năm 1984

Năm 1984, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thánh hiến toàn thế giới trước tượng Đức Mẹ Fatima, và mời gọi tất cả các giám mục cùng hiệp ý với ngài để cầu nguyện với Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ Maria.

Theo Tòa Thánh Vatican, Sơ Lucia xác nhận rằng việc thánh hiến này đã hoàn thành ước nguyện của Đức Mẹ Fatima.

Cá nhân nữ tu Lucia đã xác nhận rằng việc thánh hiến trọng thể và phổ quát này tương ứng với những gì mà Đức Mẹ đã mong ước («Sim, està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984» ‌: «Đúng vậy, điều này vừa được thực hiện như lời Đức Mẹ yêu cầu, vào ngày 25 tháng 3 năm 1984»: Lá thư ngày 8 tháng 11 năm 1989). Do đó, mọi cuộc bàn thảo hay thỉnh cầu nào khác đều là không có cơ sở.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/3/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

4217