Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

5 Câu Kinh Thánh đầy khích lệ mà trẻ em có thể ghi nhớ

bible12
 nappy | Pexels


Những câu Kinh
Thánh dưới đây có thể giúp trẻ em lắng nghe tiếng Thiên Chúa nơi những sự kiện đời thường.

Khi trẻ em ghi nhớ những lời hay ý đẹp, đó là một món quà theo suốt cuộc đời. Khi lớn lên, chúng có thể gợi lại những lời này từ ký ức của mình để tìm thấy sự ủi ansức mạnhĐiều này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi những câu từ cần được ghi nhớ có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Những câu Kinh Thánh như thế có thể giúp trẻ em lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng nơi những sự kiện đời thường.

Cho dù bạn là bậc cha mẹ, giáo viên, ông bà hay giáo lý viên, thì dưới đây là một số câu Kinh Thánh bạn có thể dạy cho những đứa trẻ được bạn chăm sóc. Dù những câu Kinh Thánh ngắn ngủi này có thể được ghi nhớ một cách dễ dàng, nhưng đó lại là những câu Kinh Thánh rất có ý nghĩa và đầy tính khích lệ!

Tôi có thể làm mọi sự nhờ Đức Kitô, Đấng làm cho tôi mạnh sức. (Pp 4,13)

Những người hy vọng nơi Chúa sẽ lại tìm thấy sức mạnh, họ sẽ tung bay trên đôi cánh đại bàng; Họ sẽ chạy mà không mỏi mệt, sẽ đi mà chẳng chùn bước.” (Is 40,31)

Sợ hãi người khác trở thành cạm bẫy, nhưng người tin cậy nơi Chúa thì được an toàn. (Cn 29,25)

Ta truyền cho ngươi: hãy mạnh mẽ và vững vàng! Đừng sợ hãi và cũng đừng thoái chí, vì Chúa là Thiên Chúa của ngươi với ngươi mọi lúc mọi nơi.” (Gs 1,9)

Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai nữa?” (Tv 27,1)

 bibleforkids1
bibleforkids2
bibleforkids3
bibleforkids4
bibleforkids5

Tác giả: Theresa Civantos Barber - Nguồn: Aleteia (28/8/2022)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

4007