Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

6 Tỉnh Dòng Phanxicô tại Mỹ được gộp thành 1

 

6 tỉnh dòng Phanxicô (OFM) tại Hoa Kỳ sẽ được gộp thành một tỉnh dòng duy nhất trong những năm tới đây.
 


Dự án này được thông báo hôm 30-5-2018 sau khi các tu sĩ thuộc 6 tỉnh dòng bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch gộp tỉnh: Albuquerque (New Mexico); Cincinnati, Franklin (Wisconsin); New York, Oakland (California) và St. Louis.
Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, 1 trong 2 tỉnh dòng tại bang New York, quyết định vẫn tiếp tục độc lập.
Cha John Eaton, Đại diện Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Tâm ở St. Louis nói với báo National Catholic Reporter (NCR) trực tuyến, truyền đi ngày 21-7-2017, rằng việc gộp 6 thành 1 tỉnh nhắm hai mục tiêu: tái tăng cường tinh thần Phanxicô tại Hoa Kỳ và đạt hiệu năng hơn với số nhân lực của mình. ”Hiện nay, với 6 tỉnh dòng, chúng tôi có 6 Hội đồng cố vấn tỉnh, 6 Giám tỉnh, 6 Đại diện giám tỉnh, 6 văn phòng ơn gọi.. tất cả những điều đó được lập lại trong mỗi tỉnh... Chúng tôi nghĩ có thể đạt hiệu năng hơn bằng cách phối hợp một số nỗ lực như thế”.
Kết quả nhiều năm nghiên cứu
Quyết định trên đây là kết quả của nhiều năm cứu xét, vì số tu sĩ Phanxicô tại Mỹ suy giảm nhiều trong những thập niên gần đây và hiện chỉ có gần 1 ngàn tu sĩ. Dòng bị mát hơn 2 phần 3 số tu sĩ, sau khi đạt tới mức cao nhất là hơn 3.200 người trong thập niên 1960 và 1970.
Cha Dan Horan, OFM, Phó Giáo Sư môn thần học hệ thống tại ”Catholic Theological Union” ở Chicago, cho biết khoảng 70% các tu sĩ thuộc 6 tỉnh dòng nói trên đã bỏ phiếu ủng hộ dự án gộp tỉnh.
Các dòng khác cũng gộp tỉnh
Trong những năm gần đây, các dòng tu khác ở Mỹ cũng đã đề ra các dự án gộp tỉnh như vậy, đứng trước tình trạng số tu sĩ giảm sút và những thay đổi về dân số. Dòng Tên đang ở trong tiến trình gộp 10 tỉnh thành 4 tỉnh dòng vào năm 2020.
Trước khi tiến hành, việc gộp tỉnh nói trên còn phải được sự chấp thuận của Cha Bề trên Tổng quyền, Michael Perry, người Mỹ, thuộc tỉnh dòng St. Louis. (NCR 21-7-2018) G. Trần Đức Anh OP -
 

3820    24-07-2018