Sidebar

Thứ Năm
23.05.2024

631 Câu Hỏi – Thưa về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 1

631 Câu Hỏi – Thưa về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1.       TỔNG QUÁT.

2.       117 THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM + 1 CHÂN PHƯỚC.

.

Dân ta phải biết sử ta.

Giáo dân công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.

Trên bốn trăm năm hiện diện,

một bề dày lịch sử phong phú.

Từ việc khai móng thế kỷ 16,

đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương

và phục vụ quê hương hôm nay,

có ánh sáng chen lẫn bóng tối, khi vinh quang lúc tủi nhục.

Biết để yêu,

.

Tổng quát

1.       Hỏi :Ai đã ra sắc chỉ cấm người công giáo Việt nam không được mang trên mình hoặc treo trong nhà thánh giá và các ảnh tượng ? (12.1625)

 – Thưa : Sãi Vương Nguyễn Phúc Nhân.

2.       Hỏi :Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì ?

 – Thưa :  Anh Phanxicô.

3.       Hỏi :Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì ? (27.7.1644)

 – Thưa : Thầy Anrê Phú Yên.

4.       Hỏi :Vị thừa sai ngoại quốc bị hành quyết đầu tiên ở Việt nam tên là gì ? (23-6-1723)

 – Thưa : Gs JB Messari (23-6-1723).

5.       Hỏi :Thời vua nào giáo dân chạy vào La Vang là nơi rừng thiêng nước độc để trốn tránh cảnh bắt bớ, bách hại ; và từ đây, Linh Địa La Vang đi vào lịch sử Giáo Hội Việt nam ? (1798-1800)

 – Thưa : Vua Cảnh Thịnh.

6.       Hỏi :Trong thời kỳ cấm đạo, vua nào có nhiều sắc lệnh cấm đạo nhất ?

 – Thưa : Vua Tự Ðức.

7.       Hỏi :Vua Tự Đức đã ký bao nhiêu sắc lệnh bắt đạo trong cuộc đời của mình ?

          – Thưa : 13 Sắc lệnh.

8.       Hỏi :Cuộc tàn sát năm 1798 ghê gớm hơn cả, vì đã khai diễn những màn tra tấn dã man nhất, như thế nào ?

 – Thưa :  Tẩm dầu vào các đầu ngón tay, đổ dầu vào rốn, trước khi châm lửa, treo ngược đầu “tội nhân” xuống.

9.       Hỏi :Các sử gia Âu Châu khi viết về những cuộc bách hại tôn giáo tại Việt Nam thường tặng cho vua nào danh xưng : “Néron của Việt Nam” ? (Hoàng đế Néron hồi xưa khét tiếng tàn bạo, hung dữ trong những cuộc lùng bắt đạo Công Giáo tại thủ đô Roma và trong đế quốc La Mã.)

 – Thưa :  Vua Minh Mạng.

10.     Hỏi :Trong tổng số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, một nửa (58 vị) đã bị hành quyết trong thời vua nào cầm  quyền ?

 – Thưa : Vua Minh Mạng.

11.     Hỏi :Vị vua nào có chỉ dụ truyền khắc 2 chữ “Tả đạo” vào má các tín hữu trung kiên rồi đẩy họ vào những nơi rừng thiêng nước độc ?

 – Thưa : Vua Tự Đức.

13.     Hỏi :Những khổ hình Phân sáp do vua nào ban hành ?

 – Thưa : Vua Tự Đức (1860).

14.     Hỏi :“Bình Tây sát Tả” là chủ trương của Phong trào nào ?

 – Thưa : Phong trào Văn Thân.

15.     Hỏi :Phong Thánh là gì ?

 – Thưa :  Tuyên bố một người nào đó đã qua đời hiện đang ở trên Thiên Đàng, Cho phép tôn kínhvà Cho phép khẩn cầu (qua lời chuyển cầu của các ngài).

16.     Hỏi :Trước khi phong thánh, Hội Thánh cần phải làm những gì ?

 – Thưa :  Phải cẩn thận điều tra, Xem xét thật kỹ lưỡng, Cần phải có những hỗ trợ siêu nhiên bằng những phép lạ để có đủ chứng cớ để Phong Thánh.

17.     Hỏi :Việc tuyên phong hiển thánh sẽ kèm những điều gì ?

 – Thưa :

* Tên của vị đó được ghi vào Sổ Bộ Các Thánh;

* Các ngài được kêu cầu trong các lời cầu công cộng;

* Các nhà thờ được thánh hiến để kính nhớ các ngài;

* Thánh Lễ được cử hành để tôn kính các ngài;

* Lễ kính các ngài được cử hành theo phụng vụ;

*. Hình ảnh của các ngài trên đầu có hào quang (vòng tròn)

* Thánh tích (di tích thánh) của các ngài được chứa trong bình và tôn kính công cộng.

18.     Hỏi :Ai có quyền phong thánh ?

 – Thưa : Đức Giáo hoàng.

19.     Hỏi :Trước khi phong hiển thánh một ai, cần phải có những bước nào ?

 – Thưa :

* Công nhận Danh hiệu “Đầy Tớ Chúa” (Servus Dei):

* Bậc đáng kính (Venerable)

* Bậc Chân phước (Beatus):

* Bậc Hiển Thánh (Sanctus)

20.     Hỏi :Đức Giáo Hoàng nào đã tuyên thánh các vị chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam ?

 – Thưa :  ĐGH Gioan Phalô II.

21.     Hỏi :Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội  Việt nam được tuyên thánh vào ngày tháng nào?

 – Thưa : Ngày 19.06.1988.

22.     Hỏi :Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã tuyên thánh cho bao nhiêu vị chứng nhân đức tin của Giáo Hội Việt nam ?

 – Thưa :  117

23.     Hỏi :Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã tuyên thánh cho ai và các bạn của Giáo Hội Việt nam lên bậc hiển thánh ?

          – Thưa : Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn

24.     Hỏi :Lễ mừng kính 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam vào ngày nào ?

          – Thưa : Ngày 24 tháng 11 

25.     Hỏi :117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, họ là những ai ?

 – Thưa :  Giám mục, Linh mục và Giáo dân.

26.     Hỏi :117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, là đại diện, là tinh hoa của Giáo Hội vn, họ bị kết án chỉ vì họ là gì ?

 – Thưa :  Những đạo trưởng, Vì ngoan cố không chịu bỏ đạo, Không bước qua Thập giá.

27.     Hỏi :117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, họ gồm những quốc tịch nào ?

 – Thưa :  Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam.

28.     Hỏi :Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có bao nhiêu vị tử đạo là giám mục ?

 – Thưa :  Có 8 giám mục

29.     Hỏi :Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có bao nhiêu vị tử đạo là giáo dân ?

 – Thưa :  Có 59 giáo dân.

30.     Hỏi :Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có bao nhiêu vị tử đạo quốc tịch Việt Nam ?

 – Thưa :  96

31.     Hỏi :Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có một vị thánh nữ, ngài tên là gì ?

 – Thưa :  Bà Anê Lê Thị Thành

32.     Hỏi :Trong số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam, có một chủng sinh, ngài tên là gì ?

 – Thưa : Tôma Thiện

33.     Hỏi :Các thánh tử đạo việt Nam bị giết dưới những đời vua chúa nào ?

 – Thưa :  Thời Chúa Trịnh Doanh (1740-1767), chúa Trịnh Sâm (1767-1782), Vua Cảnh Thịnh (1782-1802), Vua Minh Mạng (1820-1841), vua Thiệu Trị (1841-1847), vua Tự Đức (1847-1883).

34.     Hỏi :Triều đại vua nào giết các thánh tử đạo nhất ?

 – Thưa : Vua Minh Mạng (1820-1841)

35.     Hỏi :Dưới triều đại vua Minh Mạng, ông đã giết bao nhiêu vị thánh tử đạo ?

 – Thưa :  58

36.     Hỏi :117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam được những Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X, Đức Giáo hoàng Lêô XIII và Đức Giáo hoàng Piô XII.

II. 117 THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM + 1 CHÂN PHƯỚC

1.

37.     Hỏi :Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc Sinh năm 1795 tại Bắc Ninh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841)

38.     Hỏi :Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Xử trảm

39.     Hỏi :Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc chịu tử đạo tại Ô Cầu Giấy vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839

40.     Hỏi :Linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII

41.     Hỏi :Lễ kính thánh Anrê Trần An Dũng Lạc được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 21 tháng 12

2

42.     Hỏi :Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, Sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Ðức (1847-1883).

43.     Hỏi :Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa : Chết rũ tù.

44.     Hỏi :Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông chịu tử đạo tại Mỹ Tho vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1855

45.     Hỏi :Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

46.     Hỏi :Lễ kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông được mừng kính vào ngày nào ?

 – Thưa :  Ngày 15 tháng 07.

3

47.     Hỏi :Binh Sĩ Anrê Trần Văn Trông, Sinh năm 1808 tại Kim Long, Huế chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

48.     Hỏi :Binh Sĩ Anrê Trần Văn Trông chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

49.     Hỏi :Binh Sĩ Anrê Trần Văn Trông chịu tử đạo tại An Hòa vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1835.

50.     Hỏi :Binh Sĩ Anrê Trần Văn Trông được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

51.     Hỏi :Thánh Anrê Trần Văn Trông được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 28 tháng 11.

4

52.     Hỏi :Giáo dân Anrê Tường, Sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

53.     Hỏi :Giáo dân Anrê Tường chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

54.     Hỏi :Giáo dân Anrê Tường chịu tử đạo tại làng Cốc vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1862.

55.     Hỏi :Giáo dân Anrê Tường được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

56.     Hỏi :Thánh Anrê Tường được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 16 tháng 6.

5

57.     Hỏi :Giáo dân Antôn Nguyễn Ðích, Sinh tại Chi Long, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

58.     Hỏi :Giáo dân Antôn Nguyễn Ðích chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

59.     Hỏi :Giáo dân Antôn Nguyễn Ðích chịu tử đạo tại Bẩy Mẫu vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

60.     Hỏi :Giáo dân Antôn Nguyễn Ðích được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

61.     Hỏi :Thánh Antôn Nguyễn Ðích được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 12 tháng 08.

6

62.     Hỏi :Y sĩ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), Sinh năm 1768 tại Mỹ Hương, Quảng Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

63.     Hỏi :Y sĩ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo.

64.     Hỏi :Y sĩ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) chịu tử đạo tại Đồng Hới vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1840.

65.     Hỏi :Y sĩ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) chịu tử đạo tại Đồng Hới vào năm nào ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

66.     Hỏi :Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm) được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 10 tháng 07.

7

67.     Hỏi :Linh Mục Augustinô Schoeffler (Ðông), Sinh năm 1822 tại Mittelbonn, Nancy, Pháp, Thừa sai người Pháp, Hội Thừa Sai Paris, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

68.     Hỏi :Linh Mục Augustinô Schoeffler (Ðông) chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

69.     Hỏi :Linh Mục Augustinô Schoeffler (Ðông) chịu tử đạo tại Sơn Tây vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1851.

70.     Hỏi :Linh Mục Augustinô Schoeffler (Ðông) được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

71.     Hỏi :Thánh Augustinô Schoeffler (Ðông) được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 01 tháng 05.

8

72.     Hỏi :Binh Sĩ Augustinô Phan Viết Huy, Sinh năm 1795 tại Hạ Linh, Bùi Chu, Giáo dân dòng ba chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

73.     Hỏi :Binh Sĩ Augustinô Phan Viết Huy chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Xử lăng trì.

74.     Hỏi :Binh Sĩ Augustinô Phan Viết Huy chịu tử đạo tại Thừa Thiên vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

75.     Hỏi :Binh Sĩ Augustinô Phan Viết Huy được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

76.     Hỏi :Thánh Augustinô Phan Viết Huy được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 12 tháng 06.

9

77.     Hỏi :Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới, Sinh năm 1806 tại Phù Trang, Nam Ðịnh, dòng ba Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

78.     Hỏi :Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo.

79.     Hỏi :Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới chịu tử đạo tại Cổ Mê vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

80.     Hỏi :Giáo dân Augustinô Nguyễn Văn Mới được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

81.     Hỏi :Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 19 tháng 12.

10

82.     Hỏi :Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ, Sinh năm 1755 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục triều chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

83.     Hỏi :Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

84.     Hỏi :Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ chịu tử đạo tại Ba Tòa vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

85.     Hỏi :Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

86.     Hỏi :Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 12 tháng 06.

11

87.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Cẩm, Sinh tại Cẩm Chương, Bắc Ninh, Dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

88.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Cẩm chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

89.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Cẩm chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1859.

90.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Cẩm được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

91.     Hỏi :Thánh Ða-Minh Cẩm được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 11 tháng 03.

12

92.     Hỏi :Binh Sĩ Ða-Minh Ðinh Ðạt, Sinh năm 1803 tại Phú Nhai, Bùi Chu, Giáo dân dòng ba, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

93.     Hỏi :Binh Sĩ Ða-Minh Ðinh Ðạt chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo.

94.     Hỏi :Binh Sĩ Ða-Minh Ðinh Ðạt chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

95.     Hỏi :Binh Sĩ Ða-Minh Ðinh Ðạt được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900)?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

96.     Hỏi :Thánh Ða-Minh Ðinh Ðạt được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 18 tháng 07.

13

97.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu), Sinh năm 1772 tại Năng A, Nghệ An, dòng Ða Minh. chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

98.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu) chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

99.     Hỏi :Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu) chịu tử đạo tại Ba Tòa vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

100.  Hỏi :Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu) được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

5005    19-11-2018