Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

7 vị thánh với những suy niệm về chặng đàng thánh giá

 

 
Sau đây là những tựa bài suy niệm phát xuất từ lòng sùng kính thập giá của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và những vị thánh khác được nhiều người biết đến.

the-14-Stations-of-the-Cross.jpg

Như được biết đến và phổ biến rộng rãi bắt đầu từ thế kỷ XIV, Những chặng đàng thánh giá vẫn luôn còn là một sức mạnh để chúng ta hướng nhìn về Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Giêsu.

 

Trong nhiều thế kỷ, có khá nhiều phiên bản khác nhau được viết ra từ lòng sùng kính phổ biến này. Nhiều trong số những bài suy niệm ấy được truyền cảm hứng (hoặc được viết) từ các vị thánh.

 

Dưới đây là là 7 phiên bản khác nhau viết về Các chặng đàng Thập giá mang lấy những suy tư từ những vị thánh được khá nhiều người biết đến.

 

1. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II: Đường thập giá theo Kinh Thánh năm 1991, một suy tư mang đậm nét thời đại.

 

2. Thánh Anphôngsô Ligôri: một trong những chặng đàng thánh giá phổ biến khác là của thánh Anphôngsô Ligôri viết vào thế kỷ XVIII với tựa đề Đường thập giá.

 

3. Thánh Giuse Maria Escriva: Ngài viết nhiều bài về Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và một trong những suy niệm của ngài mang tên Đường thập giá.

 

4. Thánh Faustina: là một nữ tu người Ba Lan, được biết đến là người loan truyền về Lòng Thương Xót Chúa. Đường thập giá là nét đặc trưng nơi suy gẫm của ngài trong quyển nhật ký về Lòng Thương Xót Chúa.

 

5. Thánh Phanxicô Átsisi: Là một suy gẫm về Chặng đàng thập giá được gán cho thánh nhân dưới ngòi bút của một tu sĩ dòng Phanxicô.

6. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Bông hoa nhỏ” đã có những suy tư rất sâu sắc được tổng hợp lại trong Con đường nhỏ của Thập giá.

 

7. Những vị thánh dòng Cát Minh: Đó là Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Têrêsa Avila với Đường thánh giá với những vị thánh dòng Cát Minh.

 

Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: aleteia.org
JM. Đỗ Thiên Thi
chuyển ngữ

2010    08-03-2020