Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

70,000 bạn trẻ Ý đi bộ về Rôma để gặp Đức PhanxicôSau nhiều ngày đi bộ, cuối tuần này hàng ngàn thanh niên Ý sẽ gặp Đức Phanxicô trong một cuộc họp do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức.

Cuộc tụ họp này ở trong khuôn khổ chuẩn bị cho Thượng hội đồng “giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi” sẽ được tổ chức ở Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 sắp tới.

Hàng ngàn bạn trẻ Ý đã lên đường từ ngày 3 tháng 8 dưới trời nóng gắt của mùa hè Ý, họ đến Rôma chiều ngày thứ bảy 11 tháng 8 và sẽ có buổi canh thức ở Circo Massimo. Đức Phanxicô sẽ có mặt lúc 18h30, và ngài sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn trẻ. Sau đó là buổi hội ca hát và làm chứng.

Kế đó vào buổi tối, các bạn trẻ sẽ tiến về Vatican, họ sẽ đi thăm một vài nhà thờ, sẽ có buổi cầu nguyện và xưng tội.

Sáng chúa nhật các bạn trẻ sẽ họp nhau ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục hiệu tòa Pérouse và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục sẽ dâng thánh lễ lúc 9h30. Kế tiếp là cuộc gặp với Đức Phanxicô lúc 11 giờ, ngài sẽ giao cho họ “bài sai truyền giáo”, ban phép lành các tượng mà các bạn trẻ Ý sẽ đem đi trong Ngày Thế giới Trẻ Panama: thánh giá của Thánh Damien, đã được Thánh Phanxicô Axixi tôn kính và tượng Đức Mẹ Lorette.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

1517    12-08-2018