Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

78 phạm nhân tại các nhà tù ở Á Căn Đình được rửa tội.

Tin từ Á Căn Đình cho biết 78 phạm nhân trong các nhà tù ở giáo phân San Isidro, nước Á Căn Đình, đã được chịp phép rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 8 tháng 12 năm 2017.

Đức Giám Mục Oscar Ojea, ĐGM Martin Fassi, Nữ Tu María Cristina Albornoz và hơn 20 thiện nguyện viên của giáo phận Isidro đã tham gia chương trình mục vụ cho các tù nhân nam và nữ tại các nhà tù trong thành phố Buenos Aires. Chương trình này bắt đầu hoạt động từ năm 2010 cho đến nay.Đức Cha Fassi, Giám Mục Phó giáo phận Isidro đã chủ sự thánh lễ rửa tội cho 68 phạm nhân nam và 10 phạm nhân nữ. Trong bài giảng Đức Cha Fassi đã khuyến khích các phạm nhân hãy sống theo con đường của Chúa, kết hợp đời sống mình với đời sống của Chúa. Ngài nói thêm:

Chúa Giêsu cũng bị người ta chối bỏ, nhưng Ngài đã trở lại, đến với chúng ta để thay đội tâm tư, mang lại cho chúng ta cách suy nghĩ mới.

Chương trình mục vụ dành cho các phạm nhân của giáo phận Isidro không những là dậy giáo lý, cử hành thánh lễ, ban các bí tích, mà còn huấn nghệ cho các phạm nhân để sau này khi trở về đời sống bình thường họ có một nghề nghiệp sinh sống.

1558    11-12-2017