Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

85 nữ tu Ba Lan tử vong vì Covid-19

85siostrzezgromadzenczynnychzmarlozpowoducovid19
 fot. unsplash.com
 

Kể từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, đã có 85 nữ tu thuộc các dòng hoạt động tại Ba Lan tử vong vì Covid-19, không kể các nữ tu dòng chiêm niệm.

Hôm 04 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký của Hiệp hội các Bề trên thượng cấp dòng nữ tại Ba Lan cho biết như trên. Nữ tu Phó Tổng thư ký Krescencja Huk, giải thích rằng các con số vừa nói không cho biết các nữ tu vừa nói chết vì Covid-19 như nguyên do chính, hay là vì đã có bệnh nền. Điều chắc chắn là tất cả các chị ấy đã nhiễm Coronavirus và điều này ít là đã góp phần đưa đến cái chết. Văn phòng Tổng thư ký của Liên hiệp không có thông tin từ các nữ Đan viện ở Ba Lan và con số các nữ tu tử vong vì đại dịch, tuy nhiên các dữ liệu này sẽ có trong thời gian tới đây.

Theo thống kê, năm 2020, tại Ba Lan có 105 dòng nữ với 16.764 nữ tu hoạt động và các nữ đan viện chiêm niệm có khoảng 1270 nữ đan sĩ.

(KAI 5-1-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (06/01/2022)

1125    07-01-2022