Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

BẾN VONG ĐÓN CHA SỞ MỚI PHÊRÔ PHẠM BÁ TRUNG

Sáng thứ năm, ngày 11/8/2016. Bầu khí Họ đạo Bến Vông rộn rã hẳn lên vì hân hoan mừng đón Cha Phêrô Phạm Bá TrungCha phó Họ đạo Cái Mơn về làm Cha sở mới Họ đạo Bến Vông.

Thánh Lễ Tạ Ơn có cha Micae cựu cha sở, Quản hạt Mai Phốp và Quý Cha trong hạt cùng đồng tế.


Lúc 9g00, 
nghi thức đón Cha sở mới bắt đầu. Trước Thánh Lễ, Cha Quản Hạt Thạnh Phú công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Phêrô.Cha sở mới Phêrô Phạm Bá Trungđứng trước bàn thờ để tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành.

 

Sau đó, Cha Quản Hạt Thạnh Phú dẫn Cha sở mới đến tòa giảng, tòa giải tội, trao chìa khóa nhà thờ, trao chìa khóa nhàn tạm, cha sở mới mở cửa nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa

 

Sau đó là Thánh Lễ. Cuối Thánh Lễ đại diện Họ đạo đọc lời chúc mừng và quyết tâm cộng tác với Cha Sở mới trong Họ đạo. Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa nói lời chia tay với Họ đạo và gửi gắm Họ đạo cho Cha sở mới. Cha sở mới đáp từ.

 

Thánh lễ kết thúc, quý cha và bà con giáo dân ở xa dùng ba cơm thân mật tại nhà xứ.

1235    14-08-2016 11:10:31