Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 1: Một Chúa Ba Ngôi


PHẦN I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN


BÀI 1. MỘT CHÚA BA NGÔI

I. LỜI CHÚA

" Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy Thánh Thần tựa chim Bồ câu ngư xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con " (Mc 1,9-10).

II. GHI NHỚ
1. H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi?
T. Ta phải hiểu: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, Ngôi thứ hai là Chúa Con và Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau.

2. H. Thiên Chúa có tỏ cho ta biết tên của Người không?

T. Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết tên của Người là Đấng Tự Hữu. Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết Người là Sự Thật và Tình yêu, là Đấng nhân từ và công bằng vô cùng.

3. H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?
T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi việc, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá.

4. H. Nhờ đâu ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi?
T. Nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

IV. THỰC HÀNH
Em luôn tưởng nhớ Chúa Ba Ngôi mỗi khi làm Dấu Thánh giá.

V. CẦU NGUYỆN
Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình Tôn thờ, ca ngợi, yêu mến Chúa Ba Ngôi: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh: là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, Chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ mọi người là Đền thờ của Chúa Ba Ngôi để chúng con biết tôn trọng và yêu thương nhau.


8556    27-01-2011 04:44:14