Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Bài 1. Thiên Chúa Duy Nhất

PHẦN I
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Bài 1
THIÊN CHÚA DUY NHẤT

I. LỜI CHÚA (Đnl 6,4-5)
"Nghe đây, hỡi Israel : Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết sức anh em"

Kinh Tin Kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn năng.

II. GHI NHỚ

1. H. Khi tuyên xưng Một Thiên Chúa, ta phải hiểu thế nào?
T. Ta phải hiểu: chỉ có một Thiên Chúa, ngoài Ngài ra, không có Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Chúa mà thôi.


2. H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

T. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa khi ta nhìn xem trật tự lạ lùng trong vũ trụ, nhất là nhờ Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.

3. H. Cha toàn năng nghĩa là gì?

T. Toàn năng là làm được mọi sự theo ý muốn. Thiên Chúa toàn năng đã tạo thành vũ trụ muôn loài, nên Thiên Chúa là Chủ vũ trụ và là Cha chúng ta.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm tôn thờ, kính mến một Thiên Chúa là Cha.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, hôm nay chúng con được biết: chỉ có một Thiên Chúa là Chủ của vũ trụ và là Cha của chúng con. Lạy Cha, chúng con rất sung sướng vì được làm con cái Cha.

V. BÀI HÁT: CHÚA MUÔN LOÀI

Chúa tôi là Chúa muôn loài,
Cầm quyền dưới đất, trên trời khắp nơi.
Chúa tôi có một không hai,
Trên trời dưới đất, chẳng ai sánh bằng.

672    26-01-2011 19:18:47