Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Bài 10. Sa Ngã

385-421

"Thiên Chúa hỏi người phụ nữ: Tại sao ngươi làm thế? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi, nên tôi đã ăn" (St 1,26).

•53.H. Các thiên thần và loài người có sống mãi trong tình nghĩa với Thiên Chúa không?

T. Không. Vì một số thiên thần đã từ chối tình thương của Thiên Chúa và đã quyến rũ tổ tông loài người phạm tội chống lại Thiên Chúa.

  1. H. Tổ tông loài người đã phạm tội gì?

T. Tổ tông loài người đã lạm dụng tự do mà không vâng phục Thiên Chúa, từ chối tình yêu và sống đối nghịch với Người. Đó là tội tổ tông.

  1. H. Tội tổ tông đã gây nên những hậu quả nào?

T. Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hòa hợp với bản thân, với đồng loại và với mọi thụ tạo khác, nhất là vì tội mà con người phải đau khổ và phải chết.

  1. H. Tội tổ tông có truyền lại cho con cháu không?

T. Có. Tội tổ tông đã truyền lại cho loài người một bản tính đã mất đi sự thánh thiện nguyên thủy. Ta gọi là tội tổ tông truyền.

  1. H. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không?

T. Không. Thiên Chúa chẳng bỏ mà lại hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người.

347    27-01-2011 09:08:17