Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Bài 15. Chúa Giêsu Sống Lại và Lên Trời

638-667

"Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội" (Cv 5,30-31).

  1. H. Sau khi Chúa Giêsu chết và được mai táng trong mồ, điều kỳ diệu gì đã xảy ra?

T. Sau khi chết chưa đủ ba ngày, Chúa Giêsu đã sống lại như Người đã báo trước.

  1. H. Dựa vào đâu mà biết Chúa Giêsu đã sống lại thật?

T. Dựa vào hai điều này:

Một là ngôi mộ không còn xác Chúa mà chỉ còn lại những vải liệm xếp ngay ngắn gọn gàng.

Hai là Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, cùng ăn uống và trò chuyện thân mật với họ.

  1. H. Việc Chúa Giêsu sống lại có phải là sự kiện lịch sử không?

T. Việc Chúa Giêsu sống lại không những là sự kiện lịch sử, mà còn là một biến cố siêu việt vượt trên lịch sử, nên giác quan không thể kiểm nhận được, vì khi sống lại, thân xác của Người đã được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thần thiêng.

  1. H. Việc Chúa Giêsu sống lại là công trình của ai?

T. Việc Chúa Giêsu sống lại không chỉ là công việc của Người, mà còn là công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa.

  1. H. Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực điều gì?

T. Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực điều này:

Một là Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

Hai là những lời hứa trong Kinh Thánh nay đã được thực hiện.

Ba là mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật.

  1. H. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa nào đối với chúng ta?

T. Sự sống lại của Chúa Giêsu có những ý nghĩa này:

Một là mở lối cho chúng ta bước vào sự sống mới.

Hai là khơi nguồn và bảo đảm sự sống lại sau này của chúng ta.

  1. H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu làm gì?

T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.

  1. H. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha nghĩa là gì?

T. Có hai nghĩa này:

Một là Người không còn hiện diện hữu hình ở trần gian.

Hai là Người được Chúa Cha tôn vinh.

Ba là Người dẫn đường chúng ta vào Nước vinh hiển của Chúa Cha và không ngừng chuyển cầu cho ta.

  1. H. Tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, ta phải sống thế nào?

T. Ta luôn sống lạc quan tin tưởng, can đảm theo đường lối Chúa, dầu phải chấp nhận những thiệt thòi, mất mát, vì tin rằng ta sẽ được dự phần vinh quang với Người.

316    27-01-2011 09:20:01