Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Bài 15: Hội Thánh Việt nam


BÀI 15. HỘI THÁNH VIỆT NAM

I. LỜI CHÚA:
"Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì Người là Đầu... Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái " (Ep 4,15-16).

II. GHI NHỚ

1. H. Tin Mừng Chúa Kitô được rao giảng ở Việt Nam từ khi nào?
T. Theo lịch sử, vào thế kỷ thứ 16 (năm 1533), có một vị thừa sai tên là I-ni-khu đã đến Việt Nam, giảng đạo tại làng Ninh Cường và Trà Lũ, thuộc tỉnh Nam Định (miền Bắc) ngày nay.

2. H. Các nhà truyền giáo tại Việt Nam đã sống như thế nào?
T. Các ngài đã hy sinh, chấp nhận nếp sống cực khổ, thiếu thốn tiện nghi, chịu đựng sự bắt bớ, bị ngược đãi và bị hiểu lầm.

3. H. Hội Thánh Việt Nam bắt đầu có Giáo phận khi nào?
T. Vào ngày 9.9.1659, Toà Thánh đã thiết lập hai Giáo phận đầu tiên tại Việt Nam và đặt hai Giám quản Tông toà : Giáo phận Đàng Trong (miền Nam) với Đức Cha Lambe đờ La Mốt, và Giáo phận Đàng Ngoài (miền Bắc) với Đức Cha Phanxicô Palu.

4. H. Đức tin Kitô giáo có được đón nhận dễ dàng tại Việt Nam không?
T. Đức tin Kitô giáo được các tín hữu Việt Nam mau mắn đón nhận; nhưng để sống và giữ vững đức tin ấy, họ đã trải qua rất nhiều thử thách và gian nan, bị bách hại và chịu Tử vì đạo.

5. H. Hiện nay Hội Thánh Việt Nam có bao nhiêu Giáo phận?
T. Hiện nay Hội Thánh Việt Nam có 25 Giáo phận, được chia trong ba Giáo Tỉnh là: Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

6. H. Người tín hữu Việt Nam ngày nay Sống đức tin thế nào?
T. Người tín hữu Việt Nam cố gắng " sống Phúc âm giữa lòng dân tộc " : sống yêu thương mọi người, góp phần xây dựng Giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, cùng làm chứng cho Chúa Kitô trên quê hương mình.

III.THỰC HÀNH
Hãy kể tiểu sử của một thánh tử đạo của Giáo phận (Thánh Minh).

IV. CẦU NGUYỆN
Xin ơn biết sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày.


2068    27-01-2011 05:52:19