Sidebar

Thứ Tư
29.11.2023

Bài 16. Chúa Giêsu Sẽ Đến Phán Xét Kẻ Sống và Kẻ Chết

668-682

"Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm" (Mt 16,27).

  1. H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không?

T. Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

  1. H. Phán xét kẻ sống và kẻ chết nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Chúa Giêsu vinh hiển sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín của mỗi người, và thưởng phạt theo việc họ đã làm.

  1. H. Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất thế nào trong ngày Chúa Giêsu trở lại?

T. Vào ngày trở lại, Chúa Giêsu sẽ thực hiện cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác và qui tụ vạn vật để dâng lên Thiên Chúa Cha (x.1Cr 15,24).

  1. H. Khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang?

T. Chắc chắn Người sẽ trở lại trong vinh quang, nhưng ta không biết được lúc nào (x.2Tx 2,3-12). Vì vậy, ta được mời gọi luôn sống tỉnh thức đợi chờ.

237