Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Bài 16: Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Hội Thánh


BÀI 16. ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU và MẸ HỘI THÁNH

I. LỜI CHÚA
"Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và anh em của Đức Giêsu" (Cv 1,14).

II. GHI NHỚ

1. H. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào?

T. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân này:
- Một là ơn Vô nhiễm Nguyên tội.
- Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.
- Ba là ơn Đồng trinh trọn đời.
- Bốn ơn Hồn Xác lên trời.

2. H. Đức Maria đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ?

T. "Đức Maria đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn"(GH.61).

3. H. Đức Maria có vị trí nào trong Hội thánh?

T. Đức Maria là chi thể trỗi vượt và là gương mẫu sáng ngời của Hội Thánh, vì người đã là mẹ của Đầu là Chúa Kitô, thì cũng là mẹ của toàn thân là Hội Thánh.

4. H. Ta tôn kính Đức Trinh Nữ Maria thế nào?
T. Ta đặc biệt tôn kính, yêu mến, cầu xin Mẹ Maria, nhất là bắt chước các nhân đức của người.

5. H. Ta phải làm gì để tỏ lòng tôn kính Mẹ Maria?

T. Ta nên thực hiện các lời Mẹ đã dạy: "Hãy ăn năn đền tội; hãy tôn sùng trái tim Mẹ và hãy siêng năng Lần hạt mân côi".

III. THỰC HÀNH
Tỏ lòng yêu mến Mẹ, qua việc Lần chuỗi.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu cho chúng con và đã cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ, bằng thái độ vâng phục và thi hành Ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống theo gương Mẹ, luôn mau mắn vâng theo Ý Chúa với lòng yêu mến .


9756    27-01-2011 06:26:02