Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Bài 18: Phụng Vụ

 

PHẦN II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

BÀI 18. PHỤNG VỤ

I. LỜI CHÚA
"Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội lên đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua" (Lc 2,41)

II. GHI NHỚ

1. H. Phụng vụ là gì?
T. Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.

2. H. Phụng vụ có quan trọng không?

T. Phụng vụ rất quan trọng vì những lẽ này:

- Một là Phụng vụ cho ta tham dự vào việc cầu nguyện của Chúa Kitô, hướng lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần.

- Hai là Phụng vụ là nguồn mạch của Hội Thánh.

- Ba là Phụng vụ nhằm giáo huấn và hoán cải Dân Chúa.

3. H. Năm Phụng vụ là gì?

T. Năm Phụng vụ là thời gian Hội thánh cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô, theo chu kỳ hằng năm, bắt đầu từ Mùa Vọng đến lễ Chúa Kitô Vua. (PV.103)

4. H. Năm Phụng vụ được tổ chức thế nào?

T. Năm Phụng vụ được tổ chức thành các mùa là: mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh và mùa Thường niên. Hội thánh cử hành năm Phụng vụ để giúp ta sống mầu nhiệm của Chúa Kitô, hầu chuẩn bị đón Người trở lại trong vinh quang.

5. Những ai được cử hành Phụng vụ của Hội Thánh?
T. Toàn thể Dân Chúa, vì tất cả đều có chức tư tế phổ quát. Tuy nhiên, có một số tín hữu có Chức thánh, được tuyển chọn để cử hành Phụng vụ, nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh.

III. THỰC HÀNH
Em siêng năng tham dự Thánh lễ, cách tích cực và linh động.

IV. CẦU NGUYỆN
Xin cho mọi người hiểu và sống phụng vụ2547    27-01-2011 06:33:08